<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 47/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 47  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
1155 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 548/2544 ตั้งคณะทำงานการวิจัยเชิงสำรวจค่าใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 31 ต.ค.2544
1154 ไปราชการ บก.อก. 548/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 17 ต.ค.2545
1153 ไปราชการ บช.ศ. 548/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 01 ต.ค.2546
1152 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 548/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 50 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 07 ต.ค.2547
1151 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 549/2540 มอบหมายหน้าที่ในการตรวจรับมอบลังบรรจุกระดาษคำตอบในการทดสอบบุคลิคภาพและ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2541 [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1150 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 549/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบบุคลิกภาพ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [6 แผ่น อ่าน 562 ครั้ง] 18 พ.ย.2541
1149 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 549/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [11 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1148 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 549/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการ โครงการอบรมสัมมนา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [5 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
1147 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 549/2544 ตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [3 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 01 พ.ย.2544
1146 ไปราชการ บก.อก. 549/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 17 ต.ค.2545
1145 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 549/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 81 [14 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 07 ต.ค.2547
1144 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 550/2539 การตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและการมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ [4 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1143 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 550/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 19 พ.ย.2540
1142 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 550/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบบุคลิกภาพ [4 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 20 พ.ย.2541
1141 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 550/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1140 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 550/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการออกข้อสอบ และเฉลยข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [8 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
1139 ไปราชการ บก.อก. 550/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 01 พ.ย.2544
1138 ไปราชการ บก.อก. 550/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 21 ต.ค.2545
1137 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 550/2546 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ผู้ช่วยบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการสึกษา ปฎิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการสึกษา และกำหนดลำดับ อาวุโสในการรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ [4 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 01 ต.ค.2546
1136 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 550/2547 แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบ ข้อบังคับหลักสูตร และชื่อหลักสูตรสำหรับฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน มียศสิบตำรวจตรี [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 07 ต.ค.2547
1135 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 551/2539 แต่งตั้งยศจ้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1134 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 551/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 19 พ.ย.2540
1133 ไปราชการ บก.อก. 551/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 20 พ.ย.2541
1132 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 551/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [57 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1131 ไปราชการ บก.อก. 551/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
1130 ไปราชการ บก.อก. 551/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 01 พ.ย.2544
1129 ไปราชการ บก.อก. 551/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 21 ต.ค.2545
1128 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 551/2546 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [3 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 01 ต.ค.2546
1127 ไปราชการ บก.อก. 551/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 08 ต.ค.2547
1126 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 552/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 20 พ.ย.2540
1125 ไปราชการ บก.อก. 552/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 20 พ.ย.2541
1124 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 552/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [47 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1123 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 552/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผล ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [14 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
1122 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 552/2544 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 02 พ.ย.2544
1121 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 552/2545 เลื่อนขั้และอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 22 ต.ค.2545
1120 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 552/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 11 ต.ค.2547
1119 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 553/2539 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2540 [9 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 21 ต.ค.2539
1118 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 553/2540 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 21 พ.ย.2540
1117 ไปราชการ บก.อก. 553/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 20 พ.ย.2541
1116 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 553/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1115 ไปราชการ บก.อก. 553/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 16 ส.ค.2543
1114 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 553/2544 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกองบัญชาการศึกษา (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 05 พ.ย.2544
1113 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 553/2545 เลื่อนขั้และอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 22 ต.ค.2545
1112 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 553/2546 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 03 ต.ค.2546
1111 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 553/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 12 ต.ค.2547
1110 ไปราชการ บก.อก. 554/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1109 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 554/2540 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการอบรม [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 21 พ.ย.2540
1108 ไปราชการ บก.อก. 554/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 20 พ.ย.2541
1107 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 554/2542 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1106 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 554/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 16 ส.ค.2543
1105 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 554/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการรับต้นฉบับข้อสอบบุคลิกภาพ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 06 พ.ย.2544
1104 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 554/2545 เลื่อนขั้และอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 22 ต.ค.2545
1103 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 554/2546 ถอนชื่อราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 03 ต.ค.2546
1102 ไปราชการ บก.อก. 554/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 13 ต.ค.2547
1101 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 555/2539 ระเบียบและวิธีปฏิบัติของอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบหรือสอบแข่งขัน [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 21 ต.ค.2539
1100 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 555/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 10 มิ.ย.2540
1099 ไปราชการ บก.อก. 555/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 20 พ.ย.2541
1098 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 555/2542 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [5 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1097 ไปราชการ บก.อก. 555/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 16 ส.ค.2543
1096 ไปราชการ บก.อก. 555/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 06 พ.ย.2544
1095 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 555/2545 เลื่อนขั้และอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 22 ต.ค.2545
1094 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 555/2547 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 13 ต.ค.2547
1093 ไปราชการ บก.อก. 556/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 22 ต.ค.2539
1092 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 556/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 24 พ.ย.2540
1091 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 556/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบบุคลิกภาพในการคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [2 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 23 พ.ย.2541
1090 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 556/2542 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [5 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1089 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 556/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบการพูดภาษายาวี [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 06 พ.ย.2544
1088 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 556/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 22 ต.ค.2545
1087 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 556/2546 แต่งตั้งอาจารย์วอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรสหรับฝึกอบรมลตำรวจ รุ่นที่ 54 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 03 ต.ค.2546
1086 ไปราชการ บก.อก. 557/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 22 ต.ค.2539
1085 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 557/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ บช.ศ. [13 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 25 พ.ย.2540
1084 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 557/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการรับต้นฉบับข้อสอบบุคลิกภาพ [1 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 23 พ.ย.2541
1083 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 557/2542 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1082 ไปราชการ บก.อก. 557/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 17 ส.ค.2543
1081 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 557/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบบุคลิกภาพ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 07 พ.ย.2544
1080 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 557/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 22 ต.ค.2545
1079 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 557/2546 แต่งตังคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนน การสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ของนักเรียนพลตำรวจ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 01 ต.ค.2546
1078 ไปราชการ ฝรก. 557/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 15 ต.ค.2547
1077 ไปราชการ บก.อก. 558/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 22 ต.ค.2539
1076 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 558/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 26 พ.ย.2540
1075 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 558/2542 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1074 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 558/2543 แต่งตั้งผู้อำนวยการอบรมสัมมนา และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา งานฝ่ายอำนวยการ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 18 ส.ค.2543
1073 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 558/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบบุคลิกภาพ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ปีการศึกษา2545 [3 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 08 พ.ย.2544
1072 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 558/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 22 ต.ค.2545
1071 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 558/2546 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ รุ่นที่ 19 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 05 ต.ค.2546
1070 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 558/2547 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 18 ต.ค.2547
1069 ไปราชการ บก.อก. 559/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 22 ต.ค.2539
1068 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 559/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 26 พ.ย.2540
1067 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 559/2541 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 25 พ.ย.2541
1066 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 559/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการศึกษา เพื่อเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการออกข้อสอบ [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 22 ก.ย.2542
1065 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 559/2543 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการขนส่งข้อสอบทางเครื่องบิน [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 18 ส.ค.2543
1064 ไปราชการ บก.อก. 559/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 08 พ.ย.2544
1063 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 559/2546 แต่งตั้งอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 03 ต.ค.2546
1062 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 559/2547 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 18 ต.ค.2547
1061 ไปราชการ บก.อก. 560/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 22 ต.ค.2539
1060 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 560/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 26 พ.ย.2540
1059 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 560/2541 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 25 พ.ย.2541
1058 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 560/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาค 8 กลุ่มที่ 4 รุ่นที่ 1 [3 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 23 ก.ย.2542
1057 ไปราชการ บก.อก. 560/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 22 ส.ค.2543
1056 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 560/2544 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 08 พ.ย.2544
1055 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 560/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 24 ต.ค.2545
1054 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 560/2546 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 07 ต.ค.2546
1053 ไปราชการ บก.อก. 561/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 22 ต.ค.2539
1052 ไปราชการ บก.อก. 561/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 26 พ.ย.2540
1051 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 561/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 25 พ.ย.2541
1050 ไปราชการ บก.อก. 561/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 24 ก.ย.2542
1049 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 561/2543 มาตารการรักษาความปลอดภัยในการตรวจข้อสอบ [7 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 23 ส.ค.2543
1048 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 561/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบุคลิภาพ เพื่อการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคลิภายนอกเข้าเป็นนักเรียนพลตำตรว ประจำปี 2545 [9 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 08 พ.ย.2544
1047 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 561/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 24 ต.ค.2545
1046 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 561/2546 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 07 ต.ค.2546
1045 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 561/2547 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษา และการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)" [6 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 18 ต.ค.2547
1044 ไปราชการ บก.อก. 562/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 26 พ.ย.2540
1043 ไปราชการ บก.อก. 562/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 25 พ.ย.2541
1042 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 562/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการกระจายรหัสเลขประจำตัวสอบของผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 24 ก.ย.2542
1041 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 562/2543 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 23 ส.ค.2543
1040 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 562/2544 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อาสาร ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 08 พ.ย.2544
1039 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 562/2545 ให้ชุดตรวจประเมินการฝึกภาคปฏิบัติเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 25 ต.ค.2545
1038 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 562/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นพลตำรวจ (เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [9 แผ่น อ่าน 258 ครั้ง] 08 ต.ค.2546
1037 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 562/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพู่กระบี่ไหมขาว [1 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 19 ต.ค.2547
1036 ไปราชการ บก.อก. 563/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 22 ต.ค.2539
1035 ไปราชการ บก.อก. 563/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 28 พ.ย.2540
1034 ไปราชการ บก.อก. 563/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 25 พ.ย.2541
1033 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 563/2542 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 24 ก.ย.2542
1032 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 563/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 51 กองกำกับการโรงเรียนตำรวตภูธร 5 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 23 ส.ค.2543
1031 ไปราชการ บก.อก. 563/2544 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 539/2544 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2544 [1 แผ่น อ่าน 264 ครั้ง] 08 พ.ย.2544
1030 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 563/2546 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 08 ต.ค.2546
1029 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 563/2547 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 19 ต.ค.2547
1028 ไปราชการ บก.อก. 564/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 22 ต.ค.2539
1027 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 564/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 28 พ.ย.2540
1026 ไปราชการ บก.อก. 564/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 25 พ.ย.2541
1025 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 564/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 24 ก.ย.2542
1024 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 564/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหลักสูตรกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 5 6 [2 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 23 ส.ค.2543
1023 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 564/2544 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรบสัมมนา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรบ [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 09 พ.ย.2544
1022 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 564/2545 ตั้งคณะทำงานจัดฝึกอบอมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการอบรม(วิชาภาษาอังกฤษ) [3 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 25 ต.ค.2545
1021 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 564/2546 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาคการฝึกพิเศษและภาคชัยยะขั้นพื้นฐานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 33กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 และกองกับการ6 กองบังคับการฝึกพิเศษ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 08 ต.ค.2546
1020 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 564/2547 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [3 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 19 ต.ค.2547
1019 ไปราชการ บก.อก. 565/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 22 ต.ค.2539
1018 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 565/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 28 พ.ย.2540
1017 ไปราชการ บก.อก. 565/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 25 พ.ย.2541
1016 ไปราชการ บก.อก. 565/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 24 ก.ย.2542
1015 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 565/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชันประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ ภาค 3 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 9-10 ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 23 ส.ค.2543
1014 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 565/2544 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรบ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการฝึกอบรบครูฝึกยุทธวิธีตำตรวจชั้นพื้นฐาน ปี 2545 [3 แผ่น อ่าน 259 ครั้ง] 09 พ.ย.2544
1013 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 565/2545 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 25 ต.ค.2545
1012 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 565/2546 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวิสัยทัศน์ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 08 ต.ค.2546
1011 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 565/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 19 ต.ค.2547
1010 ไปราชการ บก.อก. 566/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 22 ต.ค.2539
1009 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 566/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 28 พ.ย.2540
1008 ไปราชการ บก.อก. 566/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 25 พ.ย.2541
1007 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 566/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 29 ก.ย.2542
1006 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 566/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชันประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ ภาค 5 รุ่นที่ 11-12 [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 23 ส.ค.2543
1005 ไปราชการ บก.อก. 566/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 12 พ.ย.2544
1004 ไปราชการ บก.อก. 566/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 25 ต.ค.2545
1003 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 566/2546 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการรับสมัครคัดเลือกด้วยวิธีสอบ บุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 09 ต.ค.2546
1002 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 566/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกตำแหน่งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอาจารย์ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 20 ต.ค.2547
1001 ไปราชการ บก.อก. 567/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 28 พ.ย.2540
1000 ไปราชการ บก.อก. 567/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 25 พ.ย.2541
999 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 567/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 29 ก.ย.2542
998 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 567/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 24 ส.ค.2543
997 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 567/2544 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติการแทน รักษาการแทนผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษาและกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาการแทนผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 13 พ.ย.2544
996 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 567/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [9 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 25 ต.ค.2545
995 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 567/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการประจำหน่วยสอบในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) เพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [4 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 10 ต.ค.2546
994 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 567/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 26 ต.ค.2547
993 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 568/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสุตร การสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 66 [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 22 ต.ค.2539
992 ไปราชการ บก.อก. 568/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 28 พ.ย.2540
991 ไปราชการ บช.ศ. 568/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 25 พ.ย.2541
990 ไปราชการ ว.ตร. 568/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 30 ก.ย.2542
989 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 568/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 24 ส.ค.2543
988 ไปราชการ บก.อก. 568/2544 ให้ข้ราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 14 พ.ย.2544
987 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 568/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมเชิงปฏิบัติการ (วิชาภาษาอังกฤษ) [1 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 25 ต.ค.2545
986 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 568/2546 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 10 ต.ค.2546
985 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 568/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 26 ต.ค.2547
984 ไปราชการ บก.อก. 569/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 24 ต.ค.2539
983 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 569/2540 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการนักเรียนพลตำรวจส้มผัสปัญหาชุมชน [2 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 28 พ.ย.2540
982 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 569/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 26 พ.ย.2541
981 ไปราชการ ว.ตร. 569/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 30 ก.ย.2542
980 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 569/2543 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 24 ส.ค.2543
979 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 569/2544 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรบสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรบ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 15 พ.ย.2544
978 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 569/2545 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ ภาคการฝึกพิเศษ และภาคชัยยะขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 18 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร6 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 25 ต.ค.2545
977 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 569/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) เพื่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [22 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 14 ต.ค.2546
976 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 569/2547 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 26 ต.ค.2547
975 ไปราชการ บก.อก. 570/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 02 ธ.ค.2540
974 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 570/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 27 พ.ย.2541
973 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 570/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 04 ต.ค.2542
972 ไปราชการ บก.อก. 570/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 24 ส.ค.2543
971 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 570/2545 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ ภาคการฝึกพิเศษ และภาคชัยยะขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 18 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร8 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 25 ต.ค.2545
970 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 570/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายคุมห้องสอบ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนตำรวจ (เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 14 ต.ค.2546
969 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 570/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 26 ต.ค.2547
968 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 571/2539 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2539 [11 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 25 ต.ค.2539
967 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 571/2540 ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 02 ธ.ค.2540
966 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 571/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบุคลิกภาพ [2 แผ่น อ่าน 592 ครั้ง] 27 พ.ย.2541
965 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 571/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 04 ต.ค.2542
964 ไปราชการ บก.อก. 571/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
963 ไปราชการ บก.อก. 571/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
962 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 571/2545 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 25 ต.ค.2545
961 ไปราชการ บก.อก. 571/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 14 ต.ค.2546
960 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 571/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการและหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 26 ต.ค.2547
959 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 572/2539 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2540 [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 25 ต.ค.2539
958 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 572/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 02 ธ.ค.2540
957 ไปราชการ บก.อก. 572/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 05 ต.ค.2542
956 ไปราชการ บก.อก. 572/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 47  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553