<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 46/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 46  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
1355 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 521/2544 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 16 ต.ค.2544
1354 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 521/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1353 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 522/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 04 ต.ค.2539
1352 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 522/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 07 พ.ย.2540
1351 ไปราชการ บก.อก. 522/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1350 ไปราชการ บก.อก. 522/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1349 ไปราชการ บก.อก. 522/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 04 ส.ค.2543
1348 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 522/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 523/2539 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 07 ต.ค.2539
1346 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 523/2540 ตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำโครงสร้างกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 07 พ.ย.2540
1345 ไปราชการ บก.อก. 523/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1344 ไปราชการ บก.อก. 523/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1343 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 523/2543 มอบหมายหน้าที่ในการตรวจรับมอบลังบรรจุกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 04 ส.ค.2543
1342 ไปราชการ บก.อก. 523/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 16 ต.ค.2544
1341 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 523/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1340 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 524/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 08 ต.ค.2539
1339 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 524/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 07 พ.ย.2540
1338 ไปราชการ บก.อก. 524/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 09 พ.ย.2541
1337 ไปราชการ บก.อก. 524/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1336 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 524/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 72 [12 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 04 ส.ค.2543
1335 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 524/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [8 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 17 ต.ค.2544
1334 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 524/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1333 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 525/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 10 ต.ค.2539
1332 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 525/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 07 พ.ย.2540
1331 ไปราชการ บก.อก. 525/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 09 พ.ย.2541
1330 ไปราชการ บก.อก. 525/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1329 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 525/2543 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 22 [25 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 04 ส.ค.2543
1328 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 525/2544 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยสนับสนุน [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 18 ต.ค.2544
1327 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 525/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1326 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 526/2539 มอบหมายอำรนาจหน้าที่ให้ รองผุ้บัญชาการศึกษา ผุ้ช่วยผู้บัญชาการศึกษาปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนผุ้บัญชาการศึกษา และกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาราชการแทน ผุ้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 10 ต.ค.2539
1325 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 526/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 12 พ.ย.2540
1324 ไปราชการ บก.อก. 526/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 09 พ.ย.2541
1323 ไปราชการ บก.อก. 526/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1322 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 526/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชันประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ ภาค 3 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 7 -8 ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 08 ส.ค.2543
1321 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 526/2544 มอบหมายหน้าที่ในการตรวจรับมอบลังบรรจุกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 18 ต.ค.2544
1320 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 526/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1319 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 526/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 26 ธ.ค.2557
1318 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 527/2539 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 11 ต.ค.2539
1317 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 527/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 12 พ.ย.2540
1316 ไปราชการ บก.อก. 527/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 09 พ.ย.2541
1315 ไปราชการ บก.อก. 527/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1314 ไปราชการ บก.อก. 527/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 08 ส.ค.2543
1313 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 527/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 18 ต.ค.2544
1312 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 527/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1311 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 528/2539 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [4 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 11 ต.ค.2539
1310 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 528/2540 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนตำรวจ ประจำ ปี 2541 [7 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 13 พ.ย.2540
1309 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 528/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มหกรรมการกีฬามหาดไทย ประเภทยิงปืน [4 แผ่น อ่าน 566 ครั้ง] 10 พ.ย.2541
1308 ไปราชการ บก.อก. 528/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1307 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 528/2543 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ และแต่งตั้งรองประธานอนุกรรมการแทน ในการคัดเลือกด้วยวิธิสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1306 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 528/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 18 ต.ค.2544
1305 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 528/2547 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1304 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 529/2539 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 11 ต.ค.2539
1303 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 529/2540 ตั้งอนุกรรมการรับต้นฉบับข้อสอบบุคลิกภาพ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 13 พ.ย.2540
1302 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 529/2541 แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมผลตำรวจ ปีการศึกษา 2541 [2 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 10 พ.ย.2541
1301 ไปราชการ บก.อก. 529/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1300 ไปราชการ บก.อก. 529/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1299 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 529/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการจัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 18 ต.ค.2544
1298 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 529/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1297 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 530/2539 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ ผุ้บังคับการ ประจำกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 11 ต.ค.2539
1296 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 530/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 13 พ.ย.2540
1295 ไปราชการ บก.อก. 530/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 10 พ.ย.2541
1294 ไปราชการ บก.อก. 530/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1293 ไปราชการ บก.อก. 530/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1292 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 530/2544 ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านวิจัย [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 18 ต.ค.2544
1291 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 530/2545 มอบหมายหน้าที่ให้ รองบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษษ ปฏิบัติราชการแทน รักษาการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการ และกำหนดลำดับ อาวุโสในการรักษาการราชการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชากา [4 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 01 ต.ค.2545
1290 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 531/2539 ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 11 ต.ค.2539
1289 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 531/2540 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบบุคลิกภาพ [3 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 14 พ.ย.2540
1288 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 531/2541 มอบหมายความรับผิดชอบโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 11 พ.ย.2541
1287 ไปราชการ บก.อก. 531/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1286 ไปราชการ บก.อก. 531/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1285 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 531/2544 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 19 ต.ค.2544
1284 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 531/2545 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 01 ต.ค.2545
1283 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 531/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1282 ไปราชการ บก.อก. 532/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 11 พ.ย.2541
1281 ไปราชการ บก.อก. 532/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1280 ไปราชการ บก.อก. 532/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1279 ไปราชการ บก.อก. 532/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1278 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 532/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [44 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1277 ไปราชการ บก.อก. 533/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 11 พ.ย.2541
1276 ไปราชการ บก.อก. 533/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1275 ไปราชการ บก.อก. 533/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1274 ไปราชการ บก.อก. 533/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1273 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 533/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 02 ต.ค.2545
1272 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 533/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [26 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1271 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 534/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 14 ต.ค.2539
1270 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 534/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศนายดาบตำรวจ เพื่อเลื่อนชั้นเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรตำแหน่งควบลูกแถว/ผู้บังคับหมู่-รองสารวัตร [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1269 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 534/2541 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 12 พ.ย.2541
1268 ไปราชการ บก.อก. 534/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1267 ไปราชการ บก.อก. 534/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1266 ไปราชการ บก.อก. 534/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1265 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 534/2547 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [11 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1264 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 535/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 14 ต.ค.2539
1263 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 535/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1262 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 535/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผล ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [13 แผ่น อ่าน 700 ครั้ง] 12 พ.ย.2541
1261 ไปราชการ บก.อก. 535/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1260 ไปราชการ บก.อก. 535/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1259 ไปราชการ บก.อก. 535/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1258 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 535/2545 กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการรับสมัครคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [54 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 03 ต.ค.2545
1257 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 535/2547 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1256 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 536/2539 การฝึกอบรมเข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 15 ต.ค.2539
1255 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 536/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1254 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 536/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ [2 แผ่น อ่าน 611 ครั้ง] 12 พ.ย.2541
1253 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 536/2542 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการสถานสัมนาเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1252 ไปราชการ บก.อก. 536/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1251 ไปราชการ บก.อก. 536/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1250 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 536/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนน การสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ ของนักเรียนพลตำรวจ ภาคเรียนที่2 ประจำปี 2545 [3 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 04 ต.ค.2545
1249 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 536/2547 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1248 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 537/2539 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2540 [8 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 15 ต.ค.2539
1247 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 537/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1246 ไปราชการ บก.อก. 537/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 13 พ.ย.2541
1245 ไปราชการ บก.อก. 537/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1244 ไปราชการ บก.อก. 537/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1243 ไปราชการ บก.อก. 537/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1242 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 537/2545 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 04 ต.ค.2545
1241 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 537/2547 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1240 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 538/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดให้ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) [5 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 16 ต.ค.2539
1239 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 538/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1238 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 538/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 17 พ.ย.2541
1237 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 538/2542 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
1236 ไปราชการ บก.อก. 538/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1235 ไปราชการ บก.อก. 538/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1234 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 538/2545 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ ภาคการฝึกพิเศษ และภาคชัยยะพื้นฐาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 40 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 07 ต.ค.2545
1233 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 539/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1232 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 539/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1231 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 539/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 17 พ.ย.2541
1230 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 539/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 20 ก.ย.2542
1229 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 539/2543 ตั้งกรรมการพิจารณา เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง ประจำในสังกัด กองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2543 ปีงบประมาณ 2544 [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 09 ส.ค.2543
1228 ไปราชการ บก.อก. 539/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1227 ไปราชการ บก.อก. 539/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 07 ต.ค.2545
1226 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 539/2547 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ และรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [8 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 01 ต.ค.2547
1225 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 540/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1224 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 540/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1223 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 540/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 17 พ.ย.2541
1222 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 540/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจ หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน (สบ.1) รุ่นที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 20 ก.ย.2542
1221 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 540/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการโครงการอบรมข้าราชการพลตำรวจผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [5 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 10 ส.ค.2543
1220 ไปราชการ บก.อก. 540/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1219 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 540/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการร่วมฝ่ายต่างๆ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [6 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 09 ต.ค.2545
1218 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 541/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1217 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 541/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1216 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 541/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 17 พ.ย.2541
1215 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 541/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1214 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 541/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน และพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 2 รุ่นที่ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 10 ส.ค.2543
1213 ไปราชการ บก.อก. 541/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1212 - บก.อก. 541/2545 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 14 ต.ค.2545
1211 ไปราชการ บก.อก. 541/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 01 ต.ค.2547
1210 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 542/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1209 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 542/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1208 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 542/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [67 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 17 พ.ย.2541
1207 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 542/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1206 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 542/2543 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครู อาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึก และส่วนการฝึกหลัสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 35 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
1205 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 542/2544 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขานุการ [1 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1204 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 542/2545 ยกเลิกและแต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 14 ต.ค.2545
1203 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 542/2547 แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (กองบัญชาการศึกษา) [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 01 ต.ค.2547
1202 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 543/2539 การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2540 [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1201 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 543/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1200 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 543/2541 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 17 พ.ย.2541
1199 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 543/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1198 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 543/2543 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครู อาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึก และส่วนการฝึกหลัสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 37 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
1197 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 543/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [21 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 22 ต.ค.2544
1196 ไปราชการ บก.อก. 543/2545 ให้ราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 14 ต.ค.2545
1195 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 543/2547 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 01 ต.ค.2547
1194 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 544/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1193 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 544/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1192 ไปราชการ บก.อก. 544/2541 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างฯ เดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 17 พ.ย.2541
1191 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 544/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1190 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 544/2543 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครู อาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึก และส่วนการฝึกหลัสูตรฝ่ายอำนวยตำรวจ รุ่นที่ 22 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
1189 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 544/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [16 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 25 ต.ค.2544
1188 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 544/2545 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 15 ต.ค.2545
1187 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 544/2547 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม [3 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 01 ต.ค.2547
1186 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 545/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1185 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 545/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1184 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 545/2541 มาตรการรักษาความปลอดภัยการตรวจข้อสอบ [8 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 17 พ.ย.2541
1183 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 545/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1182 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 545/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และตำรวจภูธร ภาค 6 ประจำปี 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
1181 ไปราชการ บก.อก. 545/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 29 ต.ค.2544
1180 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 545/2545 มอบหมายหน้าที่ในการตรวจรับลังบรรจุกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการคักเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 16 ต.ค.2545
1179 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 545/2547 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 05 ต.ค.2547
1178 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 546/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1177 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 546/2540 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อปรับระดับตำแหน่งกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1176 ไปราชการ บก.อก. 546/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 18 พ.ย.2541
1175 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 546/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1174 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 546/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ ระดับชั้น ประทวน และพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 รุ่นที่ 9 และ 10 [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
1173 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 546/2544 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 257 ครั้ง] 29 ต.ค.2544
1172 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 546/2545 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 17 ต.ค.2545
1171 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 546/2546 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 30 ก.ย.2546
1170 ไปราชการ บก.อก. 546/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 06 ต.ค.2547
1169 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 547/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
1168 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 547/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1167 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 547/2541 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 18 พ.ย.2541
1166 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 547/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1165 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 547/2543 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
1164 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 547/2544 ให้ใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2545 ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 31 ต.ค.2544
1163 ไปราชการ บก.อก. 547/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดนทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 17 ต.ค.2545
1162 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 547/2546 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 30 ก.ย.2546
1161 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 547/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 82 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 07 ต.ค.2547
1160 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 548/2539 กำหนดระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในการับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2540 [18 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 21 ต.ค.2539
1159 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 548/2540 ตั้งคณะทำงานประสานงานกรมการกำลังสำรองทหารบก เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานทางทหาร [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 18 พ.ย.2540
1158 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 548/2541 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 18 พ.ย.2541
1157 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 548/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 21 ก.ย.2542
1156 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 548/2543 แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมสัมมนา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 46  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553