<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 45/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 45  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
1555 ไปราชการ บก.อก. 496/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1554 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 496/2541 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 26 ต.ค.2541
1553 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 496/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 07 ก.ย.2542
1552 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 496/2544 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [34 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 24 ก.ย.2544
1551 ไปราชการ บก.อก. 496/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1550 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 496/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 21 ก.ย.2547
1549 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 497/2539 อนุญาติให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 18 ก.ย.2539
1548 ไปราชการ บก.อก. 497/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1547 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 497/2541 แต่งตั้งกรรมการสอบสวนและผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 26 ต.ค.2541
1546 ไปราชการ บก.อก. 497/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 08 ก.ย.2542
1545 ไปราชการ บก.อก. 497/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 31 ก.ค.2543
1544 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 497/2544 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 25 ก.ย.2544
1543 ไปราชการ บก.อก. 497/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 16 ก.ย.2546
1542 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 497/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 21 ก.ย.2547
1541 ไปราชการ บก.อก. 498/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1540 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 498/2541 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 26 ต.ค.2541
1539 ไปราชการ บก.อก. 498/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 08 ก.ย.2542
1538 ไปราชการ บก.อก. 498/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 31 ก.ค.2543
1537 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 498/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต (ตามหลักสูตร FBI) [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 24 ก.ย.2544
1536 - บก.อก. 498/2545 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งกองบัญชาการศึกษษ ที่ 482/2545 ลงวันที่ 13 กันยายน 2545 และ ที่ 485/2545 ลงวันที่ 18 กันยายน 2545 [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 25 ก.ย.2545
1535 ไปราชการ บก.อก. 498/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 16 ก.ย.2546
1534 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 499/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 18 ก.ย.2539
1533 ไปราชการ บก.อก. 499/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1532 ไปราชการ บก.อก. 499/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 26 ต.ค.2541
1531 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 499/2542 หลักการทั่วไปและคุณสมบัติในการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคล เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [31 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 08 ก.ย.2542
1530 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 499/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 31 ก.ค.2543
1529 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 499/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 27 ก.ย.2544
1528 ไปราชการ บก.อก. 499/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 25 ก.ย.2545
1527 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 499/2546 กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการรับสมัครคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ(เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [56 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 17 ก.ย.2546
1526 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 499/2547 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [10 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 22 ก.ย.2547
1525 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 500/2539 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 496/2539 ลงวันที่ 18 กันยายน 2539 [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 20 ก.ย.2539
1524 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 500/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1523 ไปราชการ บก.อก. 500/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 26 ต.ค.2541
1522 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 500/2542 กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนัดเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [18 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 08 ก.ย.2542
1521 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 500/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 รุ่นที่ 7-8 [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 31 ก.ค.2543
1520 ไปราชการ บก.อก. 500/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 03 ต.ค.2544
1519 ไปราชการ บก.อก. 500/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 25 ก.ย.2545
1518 ไปราชการ บก.อก. 500/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 17 ก.ย.2546
1517 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 500/2547 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 24 ก.ย.2547
1516 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 501/2539 มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ [3 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 20 ก.ย.2539
1515 ไปราชการ บก.อก. 501/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1514 ไปราชการ บก.อก. 501/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 26 ต.ค.2541
1513 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 501/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค 8 กลุ่มที่ 4 [3 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 08 ก.ย.2542
1512 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 501/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 03 ต.ค.2544
1511 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 501/2545 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าเวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 25 ก.ย.2545
1510 ไปราชการ บก.อก. 501/2546 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 19 ก.ย.2546
1509 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 501/2547 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุประจำปี [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 24 ก.ย.2547
1508 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 502/2539 กำหนดราชชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2540 [11 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 24 ก.ย.2539
1507 ไปราชการ บก.อก. 502/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 28 ต.ค.2541
1506 ไปราชการ บก.อก. 502/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 08 ก.ย.2542
1505 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 502/2543 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 37 [25 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 01 ส.ค.2543
1504 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 502/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 03 ต.ค.2544
1503 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 502/2545 แต่งตั้งคระกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก ประวัติ วิเชฏฐพงษ์ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์(สบ 1)เป็นอาจารย์(สบ 2)ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 26 ก.ย.2545
1502 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 502/2546 เปลี่นแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 19 ก.ย.2546
1501 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 502/2547 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และการฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ แลพบรรยายภาคทฤษฎีและภาคการฝึกประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนรับการฝึก หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 50 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 24 ก.ย.2547
1500 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 503/2539 แต่งตั้งอาจารย์ผุ้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 39-40 [6 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 27 พ.ค.2539
1499 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 503/2540 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2541 [13 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 29 ต.ค.2540
1498 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 503/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการ โครงการสัมนา ด้านแผงงานและงบประมาณ ของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 10 ก.ย.2542
1497 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 503/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 38 (ครั้งที่ 2) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 01 ส.ค.2543
1496 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 503/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 03 ต.ค.2544
1495 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 503/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 27 ก.ย.2545
1494 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 503/2546 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2546 [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 19 ก.ย.2546
1493 ไปราชการ ฝรก. 503/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 27 ก.ย.2547
1492 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 504/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 27 ก.ย.2539
1491 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 504/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 29 ต.ค.2540
1490 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 504/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าเวรที่รักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 28 ต.ค.2541
1489 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 504/2542 แต่งตั้งวิทยกรในการสัมนาด้านแผนงานและงบประมาณ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 10 ก.ย.2542
1488 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 504/2543 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสัมมนาโครงการส่งเสรีมงานสอบสวนคดีอาญา [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 01 ส.ค.2543
1487 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 504/2544 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษาและกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 03 ต.ค.2544
1486 ไปราชการ บก.อก. 504/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 27 ก.ย.2545
1485 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 504/2546 ให้ข้าราชกรตำรวจช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 19 ก.ย.2546
1484 ไปราชการ บก.อก. 504/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 27 ก.ย.2547
1483 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 505/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 27 ก.ย.2539
1482 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 505/2540 เพิ่มคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 472/2540 [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 29 ต.ค.2540
1481 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 505/2541 มอบหมายหน้าที่ในการตรวจรับมอบสังบรรจุกระดาษคำตอบและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกบุลคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [1 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 28 ต.ค.2541
1480 ไปราชการ บก.อก. 505/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 13 ก.ย.2542
1479 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 505/2543 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสัมมนาโครงการส่งเสรีมงานสอบสวนคดีอาญา [7 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 01 ส.ค.2543
1478 ไปราชการ บก.อก. 505/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 03 ต.ค.2544
1477 - บก.อก. 505/2545 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งกองบัญชาการศึกษษ ที่ 482/2545 ลงวันที่ 13 กันยายน 2546 และ ที่ 484/2545 ลงวันที่ 18 กันยายน 2545 [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 27 ก.ย.2545
1476 ไปราชการ บก.อก. 505/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 19 ก.ย.2546
1475 ไปราชการ บก.อก. 505/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 27 ก.ย.2547
1474 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 506/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 27 ก.ย.2539
1473 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 506/2540 การรับส่งลังบรรจุปัญหาข้อสอบและกระดาษคำตอบ [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 29 ต.ค.2540
1472 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 506/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [2 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 30 ต.ค.2541
1471 ไปราชการ บก.อก. 506/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 13 ก.ย.2542
1470 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 506/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 02 ส.ค.2543
1469 - บก.อก. 506/2545 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 482/2545 ลงวันที่ 13 กันยายน 2545 และ ที่ 487/2545 ลงวันที่ 18 กันยายน 2545 [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 30 ก.ย.2545
1468 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 506/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่กำเนินการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสมเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอาจารย์ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [29 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 22 ก.ย.2546
1467 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 506/2547 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (กองบัญชาการศึกษา) [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 27 ก.ย.2547
1466 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 507/2539 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 27 ก.ย.2539
1465 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 507/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาสถานที่ราชการและ เวรประชาสัมพันธ์ บช.ศ. [12 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 30 ต.ค.2540
1464 ไปราชการ บก.อก. 507/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 02 พ.ย.2541
1463 ไปราชการ บก.อก. 507/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 14 ก.ย.2542
1462 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 507/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 73 ครั้งที่ 2 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1461 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 507/2544 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 04 ต.ค.2544
1460 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 507/2545 ให้ราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 30 ก.ย.2545
1459 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 507/2546 แต่งตั้งคระกรรมการจัดทำตำราและสื่อการสอน [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 22 ก.ย.2546
1458 ไปราชการ บก.อก. 507/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 27 ก.ย.2547
1457 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 508/2539 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 27 ก.ย.2539
1456 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 508/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 30 ต.ค.2540
1455 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 508/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือก ด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2542 [12 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 05 พ.ย.2541
1454 ไปราชการ บก.อก. 508/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1453 ไปราชการ บก.อก. 508/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1452 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 508/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบบุคลิกภาพในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [3 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 04 ต.ค.2544
1451 ไปราชการ บก.อก. 508/2545 ให้ราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 30 ก.ย.2545
1450 - บก.อก. 508/2546 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่479/2546 ลงวันที่ 12 กันยายน 2546 [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 22 ก.ย.2546
1449 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 508/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 29 ก.ย.2547
1448 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 509/2539 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 27 ก.ย.2539
1447 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 509/2540 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตรเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 30 ต.ค.2540
1446 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 509/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 05 พ.ย.2541
1445 ไปราชการ บก.อก. 509/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1444 ไปราชการ บก.อก. 509/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1443 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 509/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2545 ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 04 ต.ค.2544
1442 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 509/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการร่วมฝ่ายต่างๆในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ บุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ(เร่งรัด)เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [3 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 22 ก.ย.2546
1441 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 509/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 29 ก.ย.2547
1440 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 510/2539 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [6 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 27 ก.ย.2539
1439 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 510/2540 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 30 ต.ค.2540
1438 ไปราชการ บก.อก. 510/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 05 พ.ย.2541
1437 ไปราชการ บก.อก. 510/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1436 ไปราชการ บก.อก. 510/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1435 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 510/2544 มอบหมายอำนาจการปรครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 05 ต.ค.2544
1434 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 510/2546 แต่งตั้งคระกรรมการการสืบสวน [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 22 ก.ย.2546
1433 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 510/2547 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 29 ก.ย.2547
1432 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 511/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 01 ต.ค.2539
1431 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 511/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 30 ต.ค.2540
1430 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 511/2541 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนเอกสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1429 ไปราชการ บก.อก. 511/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 15 มิ.ย.2542
1428 ไปราชการ บก.อก. 511/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1427 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 511/2544 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 05 ต.ค.2544
1426 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 511/2546 เลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 22 ก.ย.2546
1425 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 511/2547 แต่งตั้งยศ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1424 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 512/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 27 ก.ย.2539
1423 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 512/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 31 ต.ค.2540
1422 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 512/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ บุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [15 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1421 ไปราชการ บก.อก. 512/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1420 ไปราชการ บก.อก. 512/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1419 ไปราชการ บก.อก. 512/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 05 ต.ค.2544
1418 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 512/2546 แต่งตั้งคระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 22 ก.ย.2546
1417 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 512/2547 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1416 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 513/2540 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 31 ต.ค.2540
1415 ไปราชการ บก.อก. 513/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1414 ไปราชการ บก.อก. 513/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1413 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 513/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับกองบัญชาการ เพื่อจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 10 ต.ค.2544
1412 ไปราชการ บก.อก. 513/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 23 ก.ย.2546
1411 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 513/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1410 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 514/2539 มอบหมายหน้าที่ในการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2540 [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 30 ก.ย.2539
1409 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 514/2540 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 31 ต.ค.2540
1408 ไปราชการ บก.อก. 514/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1407 ไปราชการ บก.อก. 514/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1406 ไปราชการ บก.อก. 514/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1405 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 514/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 10 ต.ค.2544
1404 ไปราชการ บก.อก. 514/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 25 ก.ย.2546
1403 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 514/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1402 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 515/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 30 ก.ย.2539
1401 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 515/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 03 พ.ย.2540
1400 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 515/2541 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1399 ไปราชการ บก.อก. 515/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1398 ไปราชการ บก.อก. 515/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1397 ไปราชการ บก.อก. 515/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 11 ต.ค.2544
1396 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 515/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1395 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 516/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 30 ก.ย.2539
1394 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 516/2540 การดำเนินการประชาสัมพันฝธ์ กองบัญชาการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 04 พ.ย.2540
1393 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 516/2541 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1392 ไปราชการ บก.อก. 516/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1391 ไปราชการ บก.อก. 516/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1390 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 516/2544 ตั้งหน่วยพิเศษ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 12 ต.ค.2544
1389 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 516/2546 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 30 ก.ย.2546
1388 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 516/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1387 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 517/2539 แต่งตั้งกรรมการตัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2540 [9 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 30 ก.ย.2539
1386 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 517/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 05 พ.ย.2540
1385 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 517/2541 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1384 ไปราชการ บก.อก. 517/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1383 ไปราชการ บก.อก. 517/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1382 ไปราชการ บก.อก. 517/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 12 ต.ค.2544
1381 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 517/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1380 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 518/2539 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 15 ต.ค.2539
1379 ไปราชการ บก.อก. 518/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1378 ไปราชการ บก.อก. 518/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1377 ไปราชการ บก.อก. 518/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1376 ไปราชการ บก.อก. 518/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 12 ต.ค.2544
1375 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 518/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1374 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 519/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 02 ต.ค.2539
1373 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 519/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 07 พ.ย.2540
1372 ไปราชการ บก.อก. 519/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1371 ไปราชการ บก.อก. 519/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1370 ไปราชการ บก.อก. 519/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1369 ไปราชการ บก.อก. 519/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 12 ต.ค.2544
1368 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 519/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1367 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 519/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 247 ครั้ง] 23 ธ.ค.2557
1366 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 520/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 02 ต.ค.2539
1365 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 520/2540 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 06 พ.ย.2540
1364 ไปราชการ บก.อก. 520/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1363 ไปราชการ บก.อก. 520/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 15 ก.ย.2542
1362 ไปราชการ บก.อก. 520/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 03 ส.ค.2543
1361 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 520/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [12 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 12 ต.ค.2544
1360 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 520/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
1359 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 521/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 02 ต.ค.2539
1358 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 521/2540 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 07 พ.ย.2540
1357 ไปราชการ บก.อก. 521/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 06 พ.ย.2541
1356 ไปราชการ บก.อก. 521/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ในการสอบภาควิชาการของนักเรียนพลตำรวจด้วยข้อสอบกลางภาค ประจำปร 2542 (ภาคเรียนที่ 2) [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 17 ก.ย.2542
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 45  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553