<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 44/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 44  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
1755 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 474/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก ชาญยุทธ์ ผลศรัทธา [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1754 ไปราชการ บก.อก. 474/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1753 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 474/2545 ตั้งชุดตรวจประเมินการฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (แก้ไขเพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 11 ก.ย.2545
1752 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 474/2546 ให้ราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่75(กองกับการโรงเรียนตำรวจภุธร 7) [12 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 21 ก.ค.2546
1751 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 474/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 24 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 10 ก.ย.2547
1750 ไปราชการ บก.อก. 475/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 13 พ.ค.2534
1749 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 475/2541 กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้เป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [18 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 14 ต.ค.2541
1748 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 475/2542 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาบุคคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 27 ส.ค.2542
1747 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 475/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง เกศสุดา สุวรรณกูฎ [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1746 ไปราชการ บก.อก. 475/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1745 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 475/2545 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่รับปัญหาข้อสอบ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 11 ก.ย.2545
1744 ไปราชการ บก.อก. 475/2546 แต่งตั้งคระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1743 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 475/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 82 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 16 ก.ย.2547
1742 ไปราชการ บก.อก. 476/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 13 ธ.ค.2534
1741 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 476/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 06 ก.ย.2539
1740 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 476/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 22 ต.ค.2540
1739 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 476/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการทำข้อสอบกลาง เพื่อใช้ในการวัดผลทางวิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 15 ต.ค.2541
1738 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 476/2542 ตั้งแต่งกองอำนวยการโครงการสัมมนาบุคคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ของกองบัญชาศึกษา [13 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 27 ส.ค.2542
1737 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 476/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก หญิง ธนาทิพย์ สิงห์ปาน [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1736 ไปราชการ บก.อก. 476/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1735 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 476/2545 ถอดยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 12 ก.ย.2545
1734 ไปราชการ บก.อก. 476/2546 แนวทางการสอบวัดผลภาควิชาการ (ด้วยข้อสอบกลาง) หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1733 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 476/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 50 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 10 ก.ย.2547
1732 ไปราชการ บก.อก. 477/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 13 ธ.ค.2534
1731 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 477/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 09 ก.ย.2539
1730 ไปราชการ บก.อก. 477/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 22 ต.ค.2540
1729 ไปราชการ บก.อก. 477/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 15 ต.ค.2541
1728 ไปราชการ บก.อก. 477/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 30 ส.ค.2542
1727 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 477/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ของ ร้อยตำรวจเอก ขจัด เพ็ญชาติ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1726 ไปราชการ บก.อก. 477/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1725 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 477/2545 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [4 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 12 ก.ย.2545
1724 ไปราชการ บก.อก. 477/2546 แต่งตั้งอาจารย์-ครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร9 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1723 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 477/2547 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมสัมมนาครูฝึกชุดปฏิบัติการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [3 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 10 ก.ย.2547
1722 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 478/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 16 ก.ย.2539
1721 ไปราชการ บก.อก. 478/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 22 ต.ค.2540
1720 ไปราชการ บก.อก. 478/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 16 ต.ค.2541
1719 ไปราชการ บก.อก. 478/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 30 ส.ค.2542
1718 ไปราชการ บก.อก. 478/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1717 ไปราชการ บก.อก. 478/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1716 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 478/2545 ตั้งกองอำนวยการสัมนาร่วมกับสำนักงานผู้ช่วยทูตด้านกฏหมาย เอฟ บี ไอ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 12 ก.ย.2545
1715 ไปราชการ บก.อก. 478/2546 แต่งตั้งอาจารย์-ครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร7 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1714 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 478/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก มารุต คำเล็ก เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 10 ก.ย.2547
1713 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 479/2534 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 16 ธ.ค.2534
1712 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 479/2539 การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผุ้บรรยายในการศึกษาอบรมหลักสูตรทบทวนการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 13 และ 14 [6 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 09 ก.ย.2539
1711 ไปราชการ บก.อก. 479/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 22 ต.ค.2540
1710 ไปราชการ บก.อก. 479/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 16 ต.ค.2541
1709 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 479/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 30 ส.ค.2542
1708 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 479/2543 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [9 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1707 ไปราชการ บก.อก. 479/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1706 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 479/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจยศนายดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายครูฝึก [8 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 13 ก.ย.2545
1705 ไปราชการ บก.อก. 479/2546 แต่งตั้งคระกรรมการอำนวยการสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจของนักเรียนพลตำรวจ ภาคเรียนที่2 ประจำปี 2546 [4 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1704 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 479/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 10 ก.ย.2547
1703 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 480/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิคลักษณะ และความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ 2539 [3 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 09 ก.ย.2539
1702 ไปราชการ บก.อก. 480/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 22 ต.ค.2540
1701 ไปราชการ บก.อก. 480/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 16 ต.ค.2541
1700 ไปราชการ บก.อก. 480/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 30 ส.ค.2542
1699 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 480/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 24 ก.ค.2543
1698 ไปราชการ บก.อก. 480/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1697 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 480/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการคัดเลือกด้ยวิธีสอบข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม นายดาบตำรวจ หรือจ่าสิบตำรวจเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 13 ก.ย.2545
1696 ไปราชการ บก.อก. 480/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1695 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 480/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 10 ก.ย.2547
1694 ไปราชการ บก.อก. 481/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 16 พ.ค.2534
1693 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 481/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 09 ก.ย.2539
1692 ไปราชการ บก.อก. 481/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 22 ต.ค.2540
1691 ไปราชการ บก.อก. 481/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 16 ต.ค.2541
1690 ไปราชการ บก.อก. 481/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 31 ส.ค.2542
1689 ไปราชการ บก.อก. 481/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 25 ก.ค.2543
1688 ไปราชการ บก.อก. 481/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1687 ไปราชการ บก.อก. 481/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [7 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 13 ก.ย.2545
1686 ไปราชการ บก.อก. 481/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1685 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 481/2547 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (กองบัญชาการศึกษา) [5 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 10 ก.ย.2547
1684 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 482/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 09 ก.ย.2539
1683 ไปราชการ บก.อก. 482/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 22 ต.ค.2540
1682 ไปราชการ บก.อก. 482/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 16 ต.ค.2541
1681 ไปราชการ บก.อก. 482/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 31 ส.ค.2542
1680 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 482/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 51 ครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 26 ก.ค.2543
1679 ไปราชการ บก.อก. 482/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1678 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 482/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยกรสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ของนักเรียนพลตำรวจ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2545 [3 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 13 ก.ย.2545
1677 ไปราชการ บก.อก. 482/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1676 ไปราชการ บก.อก. 482/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 13 ก.ย.2547
1675 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 483/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัศดุ ประจำปี 2539 [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 09 ก.ย.2539
1674 ไปราชการ บก.อก. 483/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 22 ต.ค.2540
1673 ไปราชการ บก.อก. 483/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 16 ต.ค.2541
1672 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 483/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [8 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 01 ก.ย.2542
1671 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 483/2543 แต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 26 ก.ค.2543
1670 ไปราชการ บก.อก. 483/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1669 ไปราชการ บก.อก. 483/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 16 ก.ย.2545
1668 ไปราชการ บก.อก. 483/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1667 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 483/2547 ถอดยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 13 ก.ย.2547
1666 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 484/2534 ให้ราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการปรามปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ย.) [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 18 พ.ค.2534
1665 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 484/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 09 ก.ย.2539
1664 ไปราชการ บก.อก. 484/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 22 ต.ค.2540
1663 ไปราชการ บก.อก. 484/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 16 ต.ค.2541
1662 ไปราชการ บก.อก. 484/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 02 ก.ย.2542
1661 ไปราชการ บก.อก. 484/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1660 ไปราชการ บก.อก. 484/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1659 ไปราชการ บก.อก. 484/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1658 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 484/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 82 [12 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 13 ก.ย.2547
1657 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 485/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และระบบการศึกษาของข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 19 พ.ค.2534
1656 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 485/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 10 ก.ย.2539
1655 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 485/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 22 ต.ค.2540
1654 ไปราชการ บก.อก. 485/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 02 ก.ย.2542
1653 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 485/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ รุ่นที่ 16 [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 26 ก.ค.2543
1652 ไปราชการ บก.อก. 485/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
1651 ไปราชการ บก.อก. 485/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1650 ไปราชการ บก.อก. 485/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1649 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 485/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 83 [11 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 13 ก.ย.2547
1648 ไปราชการ บก.อก. 486/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 19 พ.ค.2534
1647 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 486/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 10 ก.ย.2539
1646 ไปราชการ บก.อก. 486/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 22 ต.ค.2540
1645 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 486/2541 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการทั้วไปในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [8 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 16 ต.ค.2541
1644 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 486/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระดับชั้นประทวนและพลตำรวจ รุ่นที่ 11 และ 12 [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 02 ก.ย.2542
1643 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 486/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมนักเรียนพลตำรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2) ของ นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 51 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 26 ก.ค.2543
1642 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 486/2544 แก้ไขเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการดำเนินการสอบหน่วยสอบกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 จังหวัดนครสวรรค์ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 17 ก.ย.2544
1641 ไปราชการ บก.อก. 486/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1640 ไปราชการ บก.อก. 486/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1639 ไปราชการ ฝรก. 486/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 13 ก.ย.2547
1638 ไปราชการ บก.อก. 487/2534 ให้ข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการ ส่วนอำนวยการ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 20 พ.ค.2534
1637 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 487/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 10 ก.ย.2539
1636 ไปราชการ บก.อก. 487/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 24 ต.ค.2540
1635 ไปราชการ บก.อก. 487/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 16 ต.ค.2541
1634 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 487/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 รุ่นพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 02 ก.ย.2542
1633 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 487/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2543 ตามโครงการคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 26 ก.ค.2543
1632 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 487/2544 แก้ไขเพิ่มเติมอนุกรรมการดำเนินการสอบ หน่อยสอบกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 จังหวัดนครปฐม [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 17 ก.ย.2544
1631 ไปราชการ บก.อก. 487/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1630 ไปราชการ บก.อก. 487/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1629 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 487/2547 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (กองบัญชาการศึกษา) [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 13 ก.ย.2547
1628 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 488/2534 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงอาคารกองบัญชาการศึกษา และอุปกรณ์การสอน [2 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 20 พ.ค.2534
1627 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 488/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 09 ก.ย.2539
1626 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 488/2540 การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการกองบัญชาการศึกษา และกองอำนวยการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 24 ต.ค.2540
1625 ไปราชการ บก.อก. 488/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 19 ต.ค.2541
1624 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 488/2542 แต่งตั้งวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้บรรยายในโครงการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน ด้านวินัยและกำลังพล ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2542 [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 02 ก.ย.2542
1623 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 488/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 51 (ครั้งที่ 2) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [3 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 26 ก.ค.2543
1622 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 488/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 18 ก.ย.2544
1621 ไปราชการ บก.อก. 488/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1620 ไปราชการ บก.อก. 488/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 14 ก.ย.2547
1619 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 489/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2535 [10 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 26 ธ.ค.2534
1618 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 489/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 10 ก.ย.2539
1617 ไปราชการ บก.อก. 489/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1616 ไปราชการ บก.อก. 489/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 19 ต.ค.2541
1615 ไปราชการ บก.อก. 489/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 02 ก.ย.2542
1614 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 489/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 27 ก.ค.2543
1613 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 489/2544 แก้ไขคำสั่งเลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 19 ก.ย.2544
1612 ไปราชการ บก.อก. 489/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1611 ไปราชการ บก.อก. 489/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1610 ไปราชการ บก.อก. 489/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 14 ก.ย.2547
1609 ไปราชการ บก.อก. 490/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 20 ธ.ค.2534
1608 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 490/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 10 ก.ย.2539
1607 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 490/2540 มอบหมายหน้าที่ในการตรวจรับมอบลังบรรจุกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2541 [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1606 ไปราชการ บก.อก. 490/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 03 ก.ย.2542
1605 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 490/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อทำหน้าที่ปกครองในโรงเรียนตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 28 ก.ค.2543
1604 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 490/2544 แก้ไขเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการดำเนินการสอบหน่วยสอบกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 จังหวัดสระแก้ว [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 21 ก.ย.2544
1603 ไปราชการ บก.อก. 490/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1602 ไปราชการ บก.อก. 490/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1601 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 490/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 16 ก.ย.2547
1600 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 491/2534 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อขอตั้งงบประมาณปี 2536 สำหรับก่อสร้างสนามยิงปืนกรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 27 ธ.ค.2534
1599 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 491/2539 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 10 ก.ย.2539
1598 ไปราชการ บก.อก. 491/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1597 ไปราชการ บก.อก. 491/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 19 ต.ค.2541
1596 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 491/2542 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 06 ก.ย.2542
1595 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 491/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 28 ก.ค.2543
1594 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 491/2544 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 21 ก.ย.2544
1593 ไปราชการ บก.อก. 491/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1592 ไปราชการ บก.อก. 491/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1591 ไปราชการ บก.อก. 491/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 16 ก.ย.2547
1590 - บก.อก. 492/2534 โครงการอาหารกลางวัน [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 27 ธ.ค.2534
1589 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 492/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 13 ก.ย.2539
1588 ไปราชการ บก.อก. 492/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1587 ไปราชการ บก.อก. 492/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 20 ต.ค.2541
1586 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 492/2542 แต่งตั้งครูอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนในคดีอาญา รุ่นที่ 70 [13 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 06 ก.ย.2542
1585 ไปราชการ บก.อก. 492/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 21 ก.ย.2544
1584 ไปราชการ บก.อก. 492/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1583 ไปราชการ บก.อก. 492/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 12 ก.ย.2546
1582 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 492/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 16 ก.ย.2547
1581 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 493/2534 ตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 30 ธ.ค.2534
1580 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 493/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 17 ก.ย.2539
1579 ไปราชการ บก.อก. 493/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1578 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 493/2541 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 26 ต.ค.2541
1577 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 493/2542 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 21 [7 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 06 ก.ย.2542
1576 ไปราชการ บก.อก. 493/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1575 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 493/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก ศรณรินทร์ เปลรินทร์ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 16 ก.ย.2547
1574 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 494/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าห้าที่ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ นายดาบตำรวจ เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร้อยตำรวจเอก ประจำปี พ.ศ. 2539 [3 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 18 ก.ย.2539
1573 ไปราชการ บก.อก. 494/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1572 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 494/2541 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 26 ต.ค.2541
1571 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 494/2542 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกและอนุกรรมการร่วมฝ่ายต่างๆ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [7 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 06 ก.ย.2542
1570 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 494/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 28 ก.ค.2543
1569 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 494/2544 กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [19 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 24 ก.ย.2544
1568 ไปราชการ บก.อก. 494/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1567 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 494/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอาจารย์ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 15 ก.ย.2546
1566 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 494/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก จันทา สาคร เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 16 ก.ย.2547
1565 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 495/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 18 ก.ย.2539
1564 ไปราชการ บก.อก. 495/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 28 ต.ค.2540
1563 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 495/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 26 ต.ค.2541
1562 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 495/2542 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 07 ก.ย.2542
1561 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 495/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 28 ก.ค.2543
1560 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 495/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการร่วมฝ่ายต่าง ๆ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [7 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 24 ก.ย.2544
1559 ไปราชการ บก.อก. 495/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 18 ก.ย.2545
1558 ไปราชการ บก.อก. 495/2546 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่468/2546 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 16 ก.ย.2546
1557 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 495/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 21 ก.ย.2547
1556 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 496/2539 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 482/2539 ลงวันที่ 9 กันยายน 2539 [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 18 ก.ย.2539
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 44  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553