<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 4/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 4  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
9755 ไปราชการ บก.อก. 27/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 21 ม.ค.2540
9754 ไปราชการ บก.อก. 27/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9753 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 27/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9752 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 27/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ร่นที่ 57 [18 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 19 ม.ค.2543
9751 ไปราชการ บก.อก. 27/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ปีการศึกษา 2543 [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9750 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 27/2545 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 21 ม.ค.2545
9749 ไปราชการ บก.อก. 27/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 20 ม.ค.2546
9748 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 27/2547 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 19 ม.ค.2547
9747 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 27/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนภูธร 6 [6 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9746 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 27/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 09 ก.พ.2549
9745 ไปราชการ บช.ศ. 27/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 05 ก.พ.2550
9744 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 27/2551 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 25 ม.ค.2551
9743 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 27/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกเพื่อฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
9742 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 27/2553 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Airport Security Management) [4 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 27 ม.ค.2553
9741 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 27/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอน หลักสูตรสารวัตร ประจำปี 2554 [8 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 08 ก.พ.2554
9740 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 27/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 4) ของ พันตำรวจโท นิมิต การปลูก [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 31 ม.ค.2555
9739 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 27/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ ๑๕ [3 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 31 ม.ค.2556
9738 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 27/2557 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน [2 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 31 ม.ค.2557
9737 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 27/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9736 ไปราชการ บก.อก. 28/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 24 ม.ค.2535
9735 ไปราชการ บช.ศ. 28/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 26 ม.ค.2538
9734 ไปราชการ บก.อก. 28/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 17 ม.ค.2539
9733 ไปราชการ บก.อก. 28/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 21 ม.ค.2540
9732 ไปราชการ บก.อก. 28/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9731 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 28/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9730 ไปราชการ บก.อก. 28/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 20 ม.ค.2543
9729 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 28/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน และพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9728 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 28/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 12 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [5 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
9727 ไปราชการ บก.อก. 28/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 20 ม.ค.2546
9726 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 28/2547 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 19 ม.ค.2547
9725 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 28/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [7 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9724 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 28/2549 ถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 09 ก.พ.2549
9723 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 28/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 28 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 05 ก.พ.2550
9722 ไปราชการ บช.ศ. 28/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
9721 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 28/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 27 ม.ค.2553
9720 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 28/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 11 ก.พ.2554
9719 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 28/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 4) ของพันตำรวจโทนิมิต การปลูก (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 31 ม.ค.2555
9718 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 28/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ ๑๖ [3 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 31 ม.ค.2556
9717 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 28/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐาน ๗ คน ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 03 ก.พ.2557
9716 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 28/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9715 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 29/2534 ตั้งคณะทำงานปรับปรุงคุณสมบุติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และจัดตำแหน่งลงในมาตราฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มงานป้องกันและปราบปราม ของกองบัญชาการศึกษาและโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามนโยบายกรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 688 ครั้ง] 29 ม.ค.2534
9714 ไปราชการ บก.อก. 29/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 24 ม.ค.2535
9713 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 29/2537 แต่งตั้งลุกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 26 ม.ค.2537
9712 ไปราชการ บช.ศ. 29/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 26 ม.ค.2538
9711 ไปราชการ บก.อก. 29/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 17 ม.ค.2539
9710 ไปราชการ บก.อก. 29/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 21 ม.ค.2540
9709 ไปราชการ บก.อก. 29/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9708 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 29/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9707 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 29/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 51 ครั่งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 20 ม.ค.2543
9706 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 29/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม [2 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9705 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 29/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
9704 ไปราชการ บก.อก. 29/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 20 ม.ค.2546
9703 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 29/2547 แต่งตั้งอาจารย์หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 19 ม.ค.2547
9702 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 29/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9701 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 29/2549 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ (ทำหน้าที่อาจารย์) ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 09 ก.พ.2549
9700 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 29/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 93-94เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 05 ก.พ.2550
9699 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 29/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 29 ม.ค.2551
9698 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 29/2552 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนากำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับข้าราชเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายป้องกันปราบปราม) [2 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
9697 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 29/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 68 และรุ่นที่ 70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 27 ม.ค.2553
9696 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 29/2554 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 14 ก.พ.2554
9695 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 29/2555 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานการศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 31 ม.ค.2555
9694 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 29/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 31 ม.ค.2556
9693 ไปราชการ ฝรก. 29/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 04 ก.พ.2557
9692 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 29/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ [4 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9691 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 30/2534 ตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 733 ครั้ง] 30 ม.ค.2534
9690 ไปราชการ บก.อก. 30/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 24 ม.ค.2535
9689 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 30/2537 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 27 ม.ค.2537
9688 ไปราชการ บช.ศ. 30/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 26 ม.ค.2538
9687 ไปราชการ บก.อก. 30/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 17 ม.ค.2539
9686 ไปราชการ บก.อก. 30/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 21 ม.ค.2540
9685 ไปราชการ บก.อก. 30/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 562 ครั้ง] 19 ม.ค.2541
9684 ไปราชการ บก.อก. 30/2542 ให้ข้าราชการตำรวจ เดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมผลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9683 ไปราชการ บก.อก. 30/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 597 ครั้ง] 20 ม.ค.2543
9682 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 30/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9681 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 30/2545 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
9680 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 30/2546 แต่งตั้งอนุกรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกต่ำแหน่งของผู้สอบคัดเลือกได้สำรอง เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 แทนในอัตราที่ขาดจำนวน [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 20 ม.ค.2546
9679 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 30/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 76 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 19 ม.ค.2547
9678 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 30/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9677 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 30/2549 มอบหมายหน้าที่ประธานอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2549 [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 09 ก.พ.2549
9676 ไปราชการ บก.อก. 30/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 07 ก.พ.2550
9675 ไปราชการ บก.อก. 30/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 29 ม.ค.2551
9674 ไปราชการ บช.ศ. 30/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
9673 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 30/2554 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 14 ก.พ.2554
9672 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 30/2555 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 01 ก.พ.2555
9671 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 30/2556 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะที่ทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่างกองบัญชาการศึกษากับสถาบันการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 31 ม.ค.2556
9670 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 30/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 31 ม.ค.2557
9669 - ฝรก. 30/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 04 ก.พ.2557
9668 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 30/2557 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9667 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 31/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ [1 แผ่น อ่าน 772 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9666 ไปราชการ บก.อก. 31/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 542 ครั้ง] 24 ม.ค.2535
9665 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 31/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [63 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9664 ไปราชการ บช.ศ. 31/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 26 ม.ค.2538
9663 ไปราชการ บก.อก. 31/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 17 ม.ค.2539
9662 ไปราชการ บก.อก. 31/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 21 ม.ค.2540
9661 ไปราชการ บก.อก. 31/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 20 ม.ค.2541
9660 ไปราชการ บก.อก. 31/2542 ให้ข้าราชการตำรวจ เดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมผลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 612 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9659 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 31/2543 ลงโทษไล่ข้าราราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 584 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9658 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 31/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9657 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 31/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
9656 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 31/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 69 รุ่นที่ 70 รุ่นที่ 71 รุ่นที่ 72 และรุ่นที่ 73 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 23 ม.ค.2546
9655 ไปราชการ ฝรก. 31/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 20 ม.ค.2547
9654 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 31/2548 มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 18 ม.ค.2548
9653 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 31/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 16 ก.พ.2549
9652 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 31/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะทำงานการจัดทำรายงาน ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 09 ก.พ.2550
9651 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 31/2551 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 29 ม.ค.2551
9650 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 31/2552 แต่งตั้งคณะวิทยากรโครงการสัมมนากำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุมิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายป้องกันปราบปราม) [2 แผ่น อ่าน 557 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
9649 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 31/2554 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 14 ก.พ.2554
9648 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 31/2555 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารหลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 01 ก.พ.2555
9647 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 31/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 31 ม.ค.2556
9646 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 31/2557 แต่งตั้งผู้ควบคุมงานการก่อสร้างระบบป้องกันและระบายน้ำอาคารกองร้อยที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 05 ก.พ.2557
9645 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 31/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 31 ม.ค.2557
9644 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 31/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9643 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 31/2559 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ทางนิติศาสตร์ เพศชาย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชาย [6 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 03 ก.พ.2559
9642 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 32/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [58 แผ่น อ่าน 796 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9641 ไปราชการ บก.อก. 32/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 538 ครั้ง] 24 ม.ค.2535
9640 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 32/2536 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [55 แผ่น อ่าน 572 ครั้ง] 28 ม.ค.2536
9639 ไปราชการ บช.ศ. 32/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 26 ม.ค.2538
9638 ไปราชการ บก.อก. 32/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 17 ม.ค.2539
9637 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 32/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 [3 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 22 ม.ค.2540
9636 ไปราชการ บก.อก. 32/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 21 ม.ค.2541
9635 ไปราชการ บก.อก. 32/2542 ให้ข้าราชการตำรวจ เดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมผลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9634 ไปราชการ บก.อก. 32/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9633 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 32/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 17 ม.ค.2544
9632 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 32/2545 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
9631 ไปราชการ บก.อก. 32/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 24 ม.ค.2546
9630 ไปราชการ ฝรก. 32/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 21 ม.ค.2547
9629 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 32/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเป้าหุ่นเงาคน T.R.C. [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 19 ม.ค.2548
9628 ไปราชการ ฝรก. 32/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 16 ก.พ.2549
9627 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 32/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 12 ก.พ.2550
9626 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 32/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มโครงสร้างด้านสวัสดิการของกองบัญชาการศึกษา [7 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 29 ม.ค.2551
9625 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 32/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 100-101 [10 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 29 ม.ค.2553
9624 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 32/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 01 ก.พ.2555
9623 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 32/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์ตำรวจ กลุ่มหน่วยงานที่ ๑๓ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 31 ม.ค.2556
9622 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 32/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9621 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 32/2557 แต่งตั้งกรรมกาารตรวจรับการจ้างงานการก่อสร้างอาคารที่พักกองร้อยควบคุมฝูงชนมาตรฐาน กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 05 ก.พ.2557
9620 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 33/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [49 แผ่น อ่าน 802 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9619 ไปราชการ บก.อก. 33/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 27 ม.ค.2535
9618 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 33/2537 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [78 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9617 ไปราชการ บช.ศ. 33/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 26 ม.ค.2538
9616 ไปราชการ บก.อก. 33/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 17 ม.ค.2539
9615 ไปราชการ บก.อก. 33/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 22 ม.ค.2540
9614 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 33/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 667 ครั้ง] 21 ม.ค.2541
9613 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 33/2542 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านรัฐสภาของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9612 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 33/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 73 ครั่งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9611 ไปราชการ ฝรก. 33/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9610 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 33/2545 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
9609 ไปราชการ บก.อก. 33/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 24 ม.ค.2546
9608 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 33/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 21 ม.ค.2547
9607 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 33/2548 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 19 ม.ค.2548
9606 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 33/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจากตำรวจภูธร ภาค 9 [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 17 ก.พ.2549
9605 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 33/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 85 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 14 ก.พ.2550
9604 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 33/2551 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุมิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2551 [11 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 30 ม.ค.2551
9603 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 33/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ [2 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 06 ก.พ.2552
9602 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 33/2553 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [3 แผ่น อ่าน 583 ครั้ง] 29 ม.ค.2553
9601 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 33/2554 แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการต่างประเทศ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 16 ก.พ.2554
9600 - บช.ศ. 33/2555 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบความรู้ความสามารถ ความประพฤติ สมรรถภาพ ร่างกายและจิตใจของผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 01 ก.พ.2555
9599 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 33/2556 แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสถาบันภาษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 06 ก.พ.2556
9598 ไปราชการ ฝรก. 33/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 06 ก.พ.2557
9597 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 33/2557 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 31 ม.ค.2557
9596 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 33/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ [4 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9595 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 34/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [57 แผ่น อ่าน 739 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9594 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 34/2535 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 27 ม.ค.2535
9593 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 34/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [94 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9592 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 34/2538 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 24 [9 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 26 ม.ค.2538
9591 ไปราชการ บก.อก. 34/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 17 ม.ค.2539
9590 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 34/2540 แต่งตั้งทำงานเกี่ยวกับการสนับสนุนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนให้มีการศึกษาเพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 22 ม.ค.2540
9589 ไปราชการ บก.อก. 34/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 22 ม.ค.2541
9588 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 34/2542 แต่งตั้งครูและอาจารย์สอนตามโครงสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [1 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 14 ม.ค.2542
9587 ไปราชการ บก.อก. 34/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9586 ไปราชการ บก.อก. 34/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9585 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 34/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
9584 ไปราชการ บก.อก. 34/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 24 ม.ค.2546
9583 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 34/2547 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านวินัย [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 22 ม.ค.2547
9582 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 34/2548 ตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ในการดำเนินการพัฒนาด้านการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 19 ม.ค.2548
9581 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 34/2550 เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การสอบข้อเขียนในการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเป้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2550 [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 19 ก.พ.2550
9580 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 34/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 86 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 30 ม.ค.2551
9579 ไปราชการ บช.ศ. 34/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 06 ก.พ.2552
9578 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 34/2553 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 30 ม.ค.2553
9577 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 34/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาวุธปืน [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 17 ก.พ.2554
9576 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 34/2555 ให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการและพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 33 [4 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 26 ม.ค.2555
9575 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 34/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 06 ก.พ.2556
9574 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 34/2557 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9573 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 34/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซม สำนักงานกลุ่มงานอาจารย์ ที่ชำรุด โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 05 ก.พ.2557
9572 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 34/2557 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้ รองผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง [4 แผ่น อ่าน 269 ครั้ง] 07 ก.พ.2557
9571 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 35/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [53 แผ่น อ่าน 739 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9570 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 35/2535 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 15 [1 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 28 ม.ค.2535
9569 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 35/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [102 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9568 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 35/2538 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2538 [12 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 26 ม.ค.2538
9567 ไปราชการ บก.อก. 35/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 17 ม.ค.2539
9566 ไปราชการ บก.อก. 35/2540 ให้ข้าราชการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำตวจ รุ่นที่ 21 [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 24 ม.ค.2540
9565 ไปราชการ บก.อก. 35/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 23 ม.ค.2541
9564 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 35/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9563 ไปราชการ บก.อก. 35/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9562 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 35/2544 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 60 - 62 [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9561 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 35/2545 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 543 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
9560 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 35/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่41 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร [3 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 27 ม.ค.2546
9559 ไปราชการ บก.อก. 35/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9558 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 35/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ประมวลผลการสอบแข่งขันและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้ายในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน [5 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 19 ม.ค.2548
9557 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 35/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [10 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 21 ก.พ.2549
9556 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 35/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 19 ก.พ.2550
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 4  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553