<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 31/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 31  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
4355 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 280/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 14 ก.ย.2535
4354 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 280/2536 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการทั่วไปและกรรมการร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2537 [8 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 28 ต.ค.2536
4353 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 280/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 24 ส.ค.2537
4352 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 280/2538 ตั้งกองอำนวยการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานการบริหารงานกำลังพลและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ [4 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4351 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 280/2539 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 26 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ประจำ กองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [6 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 15 พ.ค.2539
4350 ไปราชการ บก.อก. 280/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 19 มิ.ย.2540
4349 ไปราชการ บก.อก. 280/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 29 มิ.ย.2541
4348 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 280/2542 แต่งตั้งเจ้านหน้าที่จัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 24 พ.ค.2542
4347 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 280/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ ระดับชั้น ประทวน และชั้นพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 หลักสูตรการจราจร [3 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 10 พ.ค.2543
4346 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 280/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน [3 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 07 มิ.ย.2544
4345 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 280/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบสวนและกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนจัดสรรทุนสำหรับข้าราชการตำรวจที่สมัครขอรับทุนต่างประเทศ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 05 มิ.ย.2545
4344 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 280/2546 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 25 [10 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 04 พ.ค.2546
4343 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 280/2547 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 09 มิ.ย.2547
4342 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 280/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา กองบัญชาการศึกา [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 25 ก.ค.2548
4341 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 280/2549 แต่งตั้งวิทยากรเพื่อพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสาราสนเทศ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 20 ธ.ค.2549
4340 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 280/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 26 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [3 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 20 พ.ย.2550
4339 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 280/2552 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4338 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 280/2553 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) ประจำปีงบประมาณ 2554 [4 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 08 พ.ย.2553
4337 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 280/2555 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 10 ต.ค.2555
4336 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 281/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 14 ก.ย.2535
4335 ไปราชการ บก.อก. 281/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 17 พ.ค.2539
4334 ไปราชการ บก.อก. 281/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 20 มิ.ย.2540
4333 ไปราชการ บก.อก. 281/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 29 มิ.ย.2541
4332 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 281/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์กอองบัญชาการ [12 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 26 พ.ค.2542
4331 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 281/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2543 หลักสูตรการจราจร กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 10 พ.ค.2543
4330 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 281/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4329 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 281/2545 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 75 กองกำการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 07 มิ.ย.2545
4328 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 281/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 04 มิ.ย.2546
4327 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 281/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 50 [12 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 20 ก.ค.2547
4326 ไปราชการ บก.อก. 281/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 09 มิ.ย.2547
4325 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 281/2548 แต่งตั้งอาจารย์ วิทยากร และครูผู้สอนในหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 25 ก.ค.2548
4324 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 281/2549 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ [3 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 20 ธ.ค.2549
4323 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 281/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 86 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 26 พ.ย.2550
4322 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 281/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4321 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน สศป. 281/2553 ตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและคะแนนความประพฤติ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 4) ของ พันตำรวจโท ลิปกร ศุภธนิต [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 09 พ.ย.2553
4320 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 281/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 12 ต.ค.2555
4319 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 282/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 14 ก.ย.2535
4318 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 282/2536 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 28 ต.ค.2536
4317 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 282/2537 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2537 [11 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 26 ส.ค.2537
4316 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 282/2538 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4315 ไปราชการ บก.อก. 282/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 17 พ.ค.2539
4314 ไปราชการ บก.อก. 282/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 23 มิ.ย.2540
4313 ไปราชการ บก.อก. 282/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 29 มิ.ย.2541
4312 ไปราชการ ว.ตร. 282/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ ร่นที่ 34 [11 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 27 พ.ค.2542
4311 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 282/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 10 พ.ค.2543
4310 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 282/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับกองบัญชาการ เพื่อจัดทำข้อมูล การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4309 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 282/2545 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 07 มิ.ย.2545
4308 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 282/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74 และ 75 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) ประจำปีงบประมาณ 2546(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 04 มิ.ย.2546
4307 ไปราชการ บก.อก. 282/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 09 มิ.ย.2547
4306 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 282/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 26 ก.ค.2548
4305 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 282/2549 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [3 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 21 ธ.ค.2549
4304 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 282/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2550 [8 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 19 พ.ย.2550
4303 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 282/2551 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 05 พ.ย.2551
4302 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 282/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4301 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน สศป. 282/2553 ตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 4) ของ พันตำรวจโท หญิง สุชาดา ทิมมาศ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 09 พ.ย.2553
4300 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 282/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 16 ต.ค.2555
4299 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 282/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติากรเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 258 ครั้ง] 09 ก.ย.2556
4298 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 283/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 14 ก.ย.2535
4297 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 283/2536 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 28 ต.ค.2536
4296 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 283/2537 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 30 ส.ค.2537
4295 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 283/2538 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4294 ไปราชการ บก.อก. 283/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 17 พ.ค.2539
4293 ไปราชการ บก.อก. 283/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 23 มิ.ย.2540
4292 ไปราชการ บก.อก. 283/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 29 มิ.ย.2541
4291 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 283/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นสํญญาบัตร ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 27 พ.ค.2542
4290 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 283/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 10 พ.ค.2543
4289 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 283/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4288 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 283/2545 ตั้งคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมในการสอนภาคปฏิบัติหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ในภาคเรียนที่ 2 และให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 07 มิ.ย.2545
4287 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 283/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 04 มิ.ย.2546
4286 ไปราชการ บก.อก. 283/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 09 มิ.ย.2547
4285 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 283/2548 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 26 ก.ค.2548
4284 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 283/2549 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผุ้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 21 ธ.ค.2549
4283 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 283/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา หลักสูตรสารวัตร และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [2 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 28 พ.ย.2550
4282 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 283/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2551 [2 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 07 พ.ย.2551
4281 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 283/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4280 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน สศป. 283/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 3) ของ พันตำรวจโท ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 09 พ.ย.2553
4279 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 283/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 18 ต.ค.2555
4278 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 283/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้างซ่อม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และติดฟิล์มรถยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 09 ก.ย.2556
4277 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 284/2534 แต่งตั้คณะกรรมการพิจารณารวมคะแนน หลักสูตรการฝึกอบรมนายดาบตำรวจ และจ่าสิบตำรวจ เพื่อบรรจุเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2533 [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 19 ส.ค.2534
4276 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 284/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 14 ก.ย.2535
4275 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 284/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 09 ส.ค.2538
4274 ไปราชการ บก.อก. 284/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 17 พ.ค.2539
4273 ไปราชการ บก.อก. 284/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 24 มิ.ย.2540
4272 ไปราชการ บก.อก. 284/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 29 มิ.ย.2541
4271 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 284/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสตูกงานสารบรรณ ธุรการ และกำลังพลของตำรวจภูธรภาค 2 [3 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 27 พ.ค.2542
4270 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 284/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร (แก้ไขเพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 11 พ.ค.2543
4269 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 284/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4268 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 284/2545 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับกระสุนปืนพกขนาด .38 นิ้ว ชนิดซ้อมรบแบบสีแดงและสีน้ำเงิน [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 07 มิ.ย.2545
4267 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 284/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 05 มิ.ย.2546
4266 ไปราชการ บก.อก. 284/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 09 มิ.ย.2547
4265 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 284/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Term Of Reference) [3 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 26 ก.ค.2548
4264 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 284/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 22 ธ.ค.2549
4263 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 284/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2551 [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 28 พ.ย.2550
4262 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 284/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2551 [2 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 07 พ.ย.2551
4261 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 284/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4260 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน สศป. 284/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 3) ของ พันตำรวจโท หญิง ศิริพร ลบล้ำเลิศ [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 09 พ.ย.2553
4259 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 284/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการเช่า สำหรับการเช่าเหมารถตู้ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยวิธีตกลงราค [1 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 11 ก.ย.2556
4258 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 285/2534 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยุ่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 19 ส.ค.2534
4257 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 285/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 14 ก.ย.2535
4256 ไปราชการ บก.อก. 285/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 31 ส.ค.2537
4255 ไปราชการ บก.อก. 285/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 17 พ.ค.2539
4254 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 285/2540 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 24 มิ.ย.2540
4253 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 285/2541 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 30 มิ.ย.2541
4252 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 285/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ ธรุการและกำลังพล [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 27 พ.ค.2542
4251 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 285/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 11 พ.ค.2543
4250 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 285/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4249 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 285/2546 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ รุ่นที่ 41 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 05 มิ.ย.2546
4248 ไปราชการ บก.อก. 285/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 09 มิ.ย.2547
4247 ไปราชการ บก.อก. 285/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 27 ก.ค.2548
4246 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 285/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 22 ธ.ค.2549
4245 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 285/2550 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 26 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ศูนย์ฝึกอบรมกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 29 พ.ย.2550
4244 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 285/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 64-67 [14 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 10 พ.ย.2551
4243 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 285/2552 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4242 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน สศป. 285/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 2) ของ ร้อยตำรวจเอก หญิง อชิตา ตาครู [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 09 พ.ย.2553
4241 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 285/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเช่าโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 231 ครั้ง] 11 ก.ย.2556
4240 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 286/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 จังหวัดยะลา [2 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 21 ส.ค.2534
4239 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 286/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 14 ก.ย.2535
4238 ไปราชการ บก.อก. 286/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 31 ส.ค.2537
4237 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 286/2538 การคัดเลือกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ พ.ศ.2538 [9 แผ่น อ่าน 563 ครั้ง] 09 ส.ค.2538
4236 ไปราชการ บก.อก. 286/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 17 พ.ค.2539
4235 ไปราชการ บก.อก. 286/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 24 มิ.ย.2540
4234 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 286/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 30 มิ.ย.2541
4233 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 286/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค1 หลักสูตรงารสารบรรณ ธุรการและกำลังพล รุ่นที่ 6 [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 27 พ.ค.2542
4232 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 286/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ ระดับชั้น ประทวน และพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจราจร [3 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 11 พ.ค.2543
4231 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 286/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4230 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 286/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 07 มิ.ย.2545
4229 ไปราชการ บก.อก. 286/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 05 มิ.ย.2546
4228 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 286/2547 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์บรรยายภาคทฤษฎีและภาคการฝึกประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนรับการฝึก หลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 49 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 09 มิ.ย.2547
4227 ไปราชการ บก.อก. 286/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 28 ก.ค.2548
4226 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 286/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง สำหรับสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรนักรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2549 [5 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 26 ธ.ค.2549
4225 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 286/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อาจารย์ [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 11 พ.ย.2551
4224 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 286/2552 ให้ลุกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4223 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 286/2553 เปลี่ยนประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 09 พ.ย.2553
4222 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 286/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 12 ก.ย.2556
4221 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 286/2559 บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และแต่งตั้งยศ [2 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 02 พ.ย.2559
4220 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 287/2534 ไล่ลูกจ้างประจำออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 21 ส.ค.2534
4219 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 287/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 02 พ.ย.2536
4218 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 287/2537 ปลดข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 31 ส.ค.2537
4217 ไปราชการ บก.อก. 287/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 17 พ.ค.2539
4216 ไปราชการ บก.อก. 287/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 24 มิ.ย.2540
4215 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 287/2541 ตั้งกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีให้กับลูกจ้างประจำในสังกัดกองบัญชาการศึกษาประจำปี 2541 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542) [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 30 มิ.ย.2541
4214 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 287/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรตำรวจ หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน (สบ.1) รุ่น 1 [2 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 27 พ.ค.2542
4213 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 287/2543 แต่งตั้งวิทยากรพิเศษและผู้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติโครงการวิทยากรสัญจร [1 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 11 พ.ค.2543
4212 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 287/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4211 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 287/2545 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษาและผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 13 มิ.ย.2545
4210 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 287/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74 [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 05 มิ.ย.2546
4209 ไปราชการ บก.อก. 287/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 09 มิ.ย.2547
4208 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 287/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของที่มีผู้บริจาค [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 28 ก.ค.2548
4207 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 287/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 85 [3 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 27 ธ.ค.2549
4206 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 287/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการบรรยายิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 11 พ.ย.2551
4205 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 287/2552 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
4204 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 287/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 [3 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 09 พ.ย.2553
4203 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 287/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 12 ก.ย.2556
4202 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 287/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 22 ก.ย.2557
4201 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 288/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอบ้านพักของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ในอาคารที่พักของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 21 ส.ค.2534
4200 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 288/2535 ยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 14 ก.ย.2535
4199 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 288/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพื่อสังเกตุการณ์การฝึกอบรม (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 03 พ.ย.2536
4198 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 288/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการขายเอกสารประกวดราคา [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 05 ก.ย.2537
4197 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 288/2538 ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2538 [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 16 เม.ย.2538
4196 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 288/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ [12 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 24 มิ.ย.2540
4195 ไปราชการ บก.อก. 288/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 02 ก.ค.2541
4194 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 288/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน (สบ.1) [2 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 27 พ.ค.2542
4193 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 288/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4192 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 288/2546 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2546 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 06 มิ.ย.2546
4191 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 288/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคการฝึกหลักสูตรชัยยะ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 กองกำกับการ 1 และกองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ [21 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 10 มิ.ย.2547
4190 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 288/2548 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 01 ส.ค.2548
4189 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 288/2549 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 28 [6 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 27 ธ.ค.2549
4188 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 288/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 30 พ.ย.2550
4187 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 288/2551 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่จัดการประชุมโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 11 พ.ย.2551
4186 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 288/2552 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 01 ต.ค.2552
4185 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 288/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 12 ก.ย.2556
4184 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 289/2535 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัศดุ [2 แผ่น อ่าน 557 ครั้ง] 15 ก.ย.2535
4183 ไปราชการ บก.อก. 289/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 06 ก.ย.2537
4182 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 289/2538 เพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 64/2538 [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 11 ส.ค.2538
4181 ไปราชการ บก.อก. 289/2539 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 284/2539 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 20 พ.ค.2539
4180 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 289/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ร่นที่ 47 [15 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 26 มิ.ย.2540
4179 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 289/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 07 ก.ค.2541
4178 ไปราชการ บก.อก. 289/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 28 พ.ค.2542
4177 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 289/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจราจร [2 แผ่น อ่าน 253 ครั้ง] 11 พ.ค.2543
4176 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 289/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4175 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 289/2545 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 24 [10 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 12 มิ.ย.2545
4174 ไปราชการ บก.อก. 289/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 06 มิ.ย.2546
4173 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 289/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายอดนภาคใต้ ภาคการฝึกหลักสูตรชัยยะ ของกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 และกองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ [15 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 10 มิ.ย.2547
4172 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 289/2548 ตั้งกองอำนวยการจัดอบรมสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการปฐมนิเทศ (Orientation) ข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติใหม่สังกัด กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 02 ส.ค.2548
4171 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 289/2549 ตั้งคณะทำงาน และคณะวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง กองบัญชาการศึกษา" [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 28 ธ.ค.2549
4170 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 289/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 30 พ.ย.2550
4169 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 289/2551 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 11 พ.ย.2551
4168 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 289/2552 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 02 ต.ค.2552
4167 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 289/2553 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 12 พ.ย.2553
4166 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 289/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาติดตั้งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์)สำหรับอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 206 ครั้ง] 13 ก.ย.2556
4165 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 290/2537 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 08 ก.ย.2537
4164 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 290/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรทบทวบการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 11 [6 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 14 ส.ค.2538
4163 ไปราชการ บช.ศ. 290/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 20 เม.ย.2538
4162 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 290/2539 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 20 พ.ค.2539
4161 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 290/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 24 มิ.ย.2540
4160 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 290/2541 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 07 ก.ค.2541
4159 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 290/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 6 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพใรการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 28 พ.ค.2542
4158 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 290/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการจราจร ระดับชั้นประทวน - พลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 11 พ.ค.2543
4157 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 290/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4156 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 290/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 24 [8 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 12 มิ.ย.2545
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 31  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553