<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 27/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 27  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
5155 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 237/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [5 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 16 มิ.ย.2548
5154 ไปราชการ บก.อก. 237/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 08 ต.ค.2550
5153 ไปราชการ บช.ศ. 237/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 25 ส.ค.2552
5152 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 237/2554 แต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม (กปป.(ปป.)) ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ประจำปี พ.ศ.2554 [5 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 16 ธ.ค.2554
5151 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 237/2555 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งอาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ หลักสูตร เพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืนและการยิงปืน ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2555 [2 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 30 ส.ค.2555
5150 ไปราชการ บช.ศ. 237/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 15 ส.ค.2556
5149 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 238/2535 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 14 ส.ค.2535
5148 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 238/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 30 มิ.ย.2538
5147 ไปราชการ บก.อก. 238/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 02 มิ.ย.2540
5146 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 238/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
5145 - ว.ตร. 238/2542 คำสั่ง บชศ. เลขที่ 238/2542 ไม่ใช่ (ออเลขที่ข้ามไป) [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 10 พ.ค.2542
5144 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 238/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 รุ่นที่ 1 2 3 4 [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 21 เม.ย.2543
5143 ไปราชการ บก.อก. 238/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
5142 ไปราชการ บก.อก. 238/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
5141 ไปราชการ บก.อก. 238/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5140 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 238/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5139 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 238/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [5 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 16 มิ.ย.2548
5138 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 238/2549 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 31 ต.ค.2549
5137 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 238/2550 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ หลักสูตรสารวัตร และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 [3 แผ่น อ่าน 663 ครั้ง] 08 ต.ค.2550
5136 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 238/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถของข้าราชการตำรวจให้ทันสมัย (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 04 ก.ย.2551
5135 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 238/2552 แต่งตั้งวิทยากร ครูฝึก ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารวิกฤตการณ์และการควบคุมฝูงชน (การรักษาความปลอดภัยสนามบิน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 25 ส.ค.2552
5134 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 238/2553 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดทำสูจิบัตร บัตรเชิญ และต้อนรับ เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 10 ก.ย.2553
5133 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 238/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาวุธปืน [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 20 ธ.ค.2554
5132 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 238/2555 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 30 ส.ค.2555
5131 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 238/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 15 ส.ค.2556
5130 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 239/2534 ตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะทำงาน [1 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 18 ก.ค.2534
5129 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 239/2535 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 20 ส.ค.2535
5128 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 239/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีสายสืบสวนและสายจราจร [2 แผ่น อ่าน 557 ครั้ง] 24 ก.ย.2536
5127 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 239/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2537 [21 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 18 ก.ค.2537
5126 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 239/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 30 มิ.ย.2538
5125 ไปราชการ บก.อก. 239/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 03 มิ.ย.2540
5124 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 239/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
5123 ไปราชการ บก.อก. 239/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 12 พ.ค.2542
5122 ไปราชการ บก.อก. 239/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 21 เม.ย.2543
5121 ไปราชการ บก.อก. 239/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
5120 ไปราชการ บก.อก. 239/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
5119 ไปราชการ บก.อก. 239/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5118 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 239/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5117 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 239/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [6 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 16 มิ.ย.2548
5116 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 239/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 06 พ.ย.2549
5115 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 239/2550 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาวิชาหลักสูตรผู้กำกับการ หลักสูตรสารวัตร และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 [4 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 08 ต.ค.2550
5114 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 239/2551 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่จัดการประชุม และคณะวิทยากรโครงการแระชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการสอนหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 04 ก.ย.2551
5113 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 239/2552 แต่งตั้งกองอำนวยการสัมมนา และคณะทำงานดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสอบสัมภาษณ์ [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 26 ส.ค.2552
5112 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 239/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 102 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [3 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 29 ก.ย.2553
5111 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 239/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 21 ธ.ค.2554
5110 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 239/2555 แต่งตั้งวิทยากร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2554-2559) (กิจกรรมที่ 3) [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 30 ส.ค.2555
5109 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 239/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 15 ส.ค.2556
5108 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 240/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2534 [8 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 30 ก.ค.2534
5107 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 240/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 18 ก.ค.2537
5106 ไปราชการ บก.อก. 240/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 03 มิ.ย.2540
5105 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 240/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
5104 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 240/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอเข้าพักอาศัยของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำอาคารอิสระของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 12 พ.ค.2542
5103 ไปราชการ บก.อก. 240/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 23 เม.ย.2543
5102 ไปราชการ บก.อก. 240/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
5101 ไปราชการ บก.อก. 240/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
5100 ไปราชการ บก.อก. 240/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5099 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 240/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5098 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 240/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [7 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 16 มิ.ย.2548
5097 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 240/2549 มอบหมายให้รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา และรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ช่วยราชการกองบัญชาการศึกษา กำกับดูแลการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 06 พ.ย.2549
5096 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 240/2550 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาปรับปรุงกระบวนการควบคุม กำกับดูแลและการประเมินผลการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรในความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 08 ต.ค.2550
5095 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 240/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 04 ก.ย.2551
5094 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 240/2552 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสอบสัมภาษณ์ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 26 ส.ค.2552
5093 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 240/2553 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวนกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (กปปฬ(ปป)) ภาคพิทักษ์สันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [8 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 14 ก.ย.2553
5092 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 240/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2555 [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 21 ธ.ค.2554
5091 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 240/2555 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาลัยการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 31 ส.ค.2555
5090 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 240/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 19 ส.ค.2556
5089 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 241/2534 ตั้งเจ้าหน้าที่รับหลักประกันของ [1 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
5088 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 241/2535 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 20 ส.ค.2535
5087 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 241/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 28 ก.ย.2536
5086 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 241/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 21 ก.ค.2537
5085 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 241/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 18 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 04 ก.ค.2538
5084 ไปราชการ บก.อก. 241/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 04 มิ.ย.2540
5083 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 241/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
5082 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 241/2542 กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 21 [7 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 13 พ.ค.2542
5081 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 241/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 59 [13 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 24 เม.ย.2543
5080 ไปราชการ บก.อก. 241/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
5079 ไปราชการ บก.อก. 241/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
5078 ไปราชการ บก.อก. 241/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5077 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 241/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [30 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5076 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 241/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 16 มิ.ย.2548
5075 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 241/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 28 [10 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 07 พ.ย.2549
5074 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 241/2550 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาวางระบบการเรียนการสอน หลักสูตรในความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) [3 แผ่น อ่าน 559 ครั้ง] 08 ต.ค.2550
5073 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 241/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 08 ก.ย.2551
5072 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 241/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินบุคคลในการเลื่อนยศ จ่าสิบตำรวจ เป็น ดาบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 26 ส.ค.2552
5071 ไปราชการ สศป. 241/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 14 ก.ย.2553
5070 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 241/2554 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาเอกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2555 [2 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 22 ธ.ค.2554
5069 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 241/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 5) ของ พันตำรวจเอก ยุทธพล เติมสมเกตุ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 04 ก.ย.2555
5068 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 241/2556 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 19 ส.ค.2556
5067 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 242/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 20 ส.ค.2535
5066 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 242/2537 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 23 [5 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 21 ก.ค.2537
5065 ไปราชการ บก.อก. 242/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 04 ก.ค.2538
5064 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 242/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
5063 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 242/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏับัติการประจำปี ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 13 พ.ค.2542
5062 ไปราชการ บก.อก. 242/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 25 เม.ย.2543
5061 ไปราชการ บก.อก. 242/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
5060 ไปราชการ บก.อก. 242/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
5059 ไปราชการ บก.อก. 242/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5058 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 242/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [41 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5057 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 242/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [6 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 16 มิ.ย.2548
5056 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 242/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 07 พ.ย.2549
5055 ไปราชการ บก.อก. 242/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 08 ต.ค.2550
5054 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 242/2551 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 08 ก.ย.2551
5053 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 242/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 31 ส.ค.2552
5052 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 242/2553 ตั้งศูนย์อำนวยการสอบข้อเขียน ในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 17 ก.ย.2553
5051 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 242/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 33 [2 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 23 ธ.ค.2554
5050 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 242/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 16 [5 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 05 ก.ย.2555
5049 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 242/2556 การปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการการสอบและกองอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา [7 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 19 ส.ค.2556
5048 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 243/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
5047 ไปราชการ บก.อก. 243/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
5046 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 243/2537 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 25 ก.ค.2537
5045 ไปราชการ บก.อก. 243/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 05 ก.ค.2538
5044 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 243/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสอบสภาพบ้านเช่า เพื่ออยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 05 มิ.ย.2540
5043 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 243/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [1 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
5042 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 243/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับกองบัญชาการ เพื่อจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 13 พ.ค.2542
5041 ไปราชการ บก.อก. 243/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 25 เม.ย.2543
5040 ไปราชการ บก.อก. 243/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
5039 ไปราชการ บก.อก. 243/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
5038 ไปราชการ บก.อก. 243/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5037 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 243/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5036 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 243/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [6 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 16 มิ.ย.2548
5035 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 243/2549 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 07 พ.ย.2549
5034 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 243/2550 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 09 ต.ค.2550
5033 ไปราชการ บก.อก. 243/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 09 ก.ย.2551
5032 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 243/2553 เปลี่ยนแปลงการตั้งอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [1 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 19 ก.ย.2553
5031 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 243/2554 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาเอกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2555 [8 แผ่น อ่าน 241 ครั้ง] 27 ธ.ค.2554
5030 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 243/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ 13 [3 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 05 ก.ย.2555
5029 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 243/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการเลือกตำแหน่งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [5 แผ่น อ่าน 244 ครั้ง] 20 ส.ค.2556
5028 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 244/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
5027 ไปราชการ บก.อก. 244/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
5026 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 244/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 29 ก.ย.2536
5025 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 244/2537 แก้ไขการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 25 ก.ค.2537
5024 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 244/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 06 ก.ค.2538
5023 ไปราชการ บก.อก. 244/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 05 มิ.ย.2540
5022 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 244/2541 ตั้งคณะทำงานจัดทำแถบบันทึกภาพสอนเสริมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
5021 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 244/2542 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรปรับพื้นฐานยุทธุวิธีตำรวจ ระดับคูรฝึก ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน-พลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 13 พ.ค.2542
5020 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 244/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 25 เม.ย.2543
5019 ไปราชการ บก.อก. 244/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
5018 ไปราชการ บก.อก. 244/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
5017 ไปราชการ บก.อก. 244/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
5016 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 244/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
5015 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 244/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 16 มิ.ย.2548
5014 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 244/2549 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 08 พ.ย.2549
5013 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 244/2550 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 10 ต.ค.2550
5012 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 244/2551 แต่งตั้งวิทยากร (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 09 ก.ย.2551
5011 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 244/2552 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกและการปกครองนักเรียนของหน่วยฝึกอบรม [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 04 ก.ย.2552
5010 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 244/2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 20 ก.ย.2553
5009 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 244/2554 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้ รองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 30 ธ.ค.2554
5008 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 244/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 10 ก.ย.2555
5007 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 244/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำของที่ระลึก เพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาหลักสูตร JASPOC ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 21 ส.ค.2556
5006 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 245/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
5005 ไปราชการ บก.อก. 245/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
5004 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 245/2537 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 25 ก.ค.2537
5003 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 245/2538 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 07 ก.ค.2538
5002 ไปราชการ บก.อก. 245/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 05 มิ.ย.2540
5001 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 245/2541 แต่งตั้งวิทยากร เพื่อทำหน้าที่ผู้บรรยายในโครงการการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน การบริหารงานด้านวินัยและด้านกำลังพล ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2541 [3 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
5000 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 245/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [5 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 13 พ.ค.2542
4999 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 245/2543 จัดตั้งศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 26 เม.ย.2543
4998 ไปราชการ บก.อก. 245/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
4997 ไปราชการ บก.อก. 245/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4996 ไปราชการ บก.อก. 245/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
4995 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 245/2547 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4994 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 245/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [8 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 16 มิ.ย.2548
4993 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 245/2549 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผุ้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [3 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 08 พ.ย.2549
4992 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 245/2550 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 10 ต.ค.2550
4991 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 245/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องปัญหาการทุจริตสอบข้อเยน [4 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 11 ก.ย.2551
4990 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 245/2553 แต่งตั้งคณะผู้เชียวชายและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรององค์ความรู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 20 ก.ย.2553
4989 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 245/2555 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 13 ก.ย.2555
4988 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 245/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำปกใสใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ โดยวิธีการณีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 246 ครั้ง] 22 ส.ค.2556
4987 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 246/2555 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 13 ก.ย.2555
4986 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 246/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
4985 ไปราชการ บก.อก. 246/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
4984 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 246/2537 การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการกองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 26 ก.ค.2537
4983 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 246/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 12 มิ.ย.2541
4982 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 246/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 13 พ.ค.2542
4981 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 246/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมระดับผู้กำกับการ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 26 เม.ย.2543
4980 ไปราชการ บก.อก. 246/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
4979 ไปราชการ บก.อก. 246/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4978 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 246/2547 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4977 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 246/2548 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนภูธร 9 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 17 มิ.ย.2548
4976 ไปราชการ บก.อก. 246/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 08 พ.ย.2549
4975 ไปราชการ บช.ศ. 246/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 11 ต.ค.2550
4974 ไปราชการ บก.อก. 246/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 12 ก.ย.2551
4973 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 246/2552 จัดตั้งกองอำนวยการ คณะทำงาน และวิทยากร โครงการอบรมสัมมนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 04 ก.ย.2552
4972 ไปราชการ สศป. 246/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 21 ก.ย.2553
4971 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 246/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการเช่าใช้บริการสัญญาณเคเบิลทีวี(ยูบีซี) โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 24 ต.ค.2555
4970 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 246/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ และซ่อมเปลี่ยนสายโทรศัพท์ภายใน บช.ศ. จำนวน ๙ หมายเลข โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 261 ครั้ง] 22 ส.ค.2556
4969 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 247/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ [2 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
4968 ไปราชการ บก.อก. 247/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
4967 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 247/2537 ถอนชื่อลูกจ้างประจำออกจากคำสั่ง เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 26 ก.ค.2537
4966 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 247/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 07 ก.ค.2538
4965 ไปราชการ บก.อก. 247/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 06 มิ.ย.2540
4964 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 247/2541 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 20 [12 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 15 มิ.ย.2547
4963 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 247/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 13 พ.ค.2542
4962 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 247/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 26 เม.ย.2543
4961 ไปราชการ บก.อก. 247/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
4960 ไปราชการ บก.อก. 247/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4959 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 247/2547 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4958 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 247/2548 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 และกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 17 มิ.ย.2548
4957 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 247/2549 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 09 พ.ย.2549
4956 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 247/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 3) ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 13 ต.ค.2550
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 27  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553