<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 16/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 16  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
7355 ไปราชการ บก.อก. 134/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 22 พ.ค.2552
7354 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 134/2553 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 24 พ.ค.2553
7353 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 134/2554 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 06 ก.ค.2554
7352 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 134/2555 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 18 พ.ค.2555
7351 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 134/2556 แต่งตั้งกองอำนวยการการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการของกองบัญชาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [4 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 08 พ.ค.2556
7350 ไปราชการ ฝรก. 134/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 244 ครั้ง] 25 เม.ย.2557
7349 ไปราชการ บก.อก. 135/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 613 ครั้ง] 05 เม.ย.2534
7348 ไปราชการ บก.อก. 135/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 30 เม.ย.2535
7347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 135/2536 แต่งตั้งผู้ดำเนินการออกข้อสอบ ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ. 2536 [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 21 มิ.ย.2536
7346 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 135/2537 แต่งตั้งคณะทำงานเกียวกับเงินมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 04 พ.ค.2537
7345 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 135/2538 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 10 เม.ย.2538
7344 ไปราชการ บก.อก. 135/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 13 มี.ค.2539
7343 ไปราชการ บช.ศ. 135/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 11 มี.ค.2540
7342 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 135/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์กองบัญชาการศึกษา [14 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 26 มี.ค.2541
7341 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 135/2542 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 08 ก.พ.2542
7340 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 135/2543 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 10 ประจำปี 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 เพื่มเติม [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 03 มี.ค.2543
7339 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 135/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 10 และหลักสูตรการจราจร [2 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 05 มี.ค.2544
7338 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 135/2545 ให้ข้าชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [5 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 08 มี.ค.2545
7337 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 135/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [5 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 16 มี.ค.2546
7336 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 135/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 19 มี.ค.2547
7335 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 135/2548 แต่งตั้งครู-อาจารย์หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจด้านการป้องกันการประทุษร้ายต่อชีวิตและการก่อวินาศกรรมเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 01 เม.ย.2548
7334 ไปราชการ บก.อก. 135/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 05 ก.ค.2549
7333 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 135/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 25 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 [3 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 03 ก.ค.2550
7332 ไปราชการ บก.อก. 135/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 06 มิ.ย.2551
7331 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 135/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2552 [8 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 25 พ.ค.2552
7330 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 135/2553 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 24 พ.ค.2553
7329 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 135/2554 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งคณะวิทยากร ครูฝึก ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554 [3 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 13 ก.ค.2554
7328 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 135/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 111 [7 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 22 พ.ค.2555
7327 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 135/2556 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ และรูปแบบ การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 08 พ.ค.2556
7326 ไปราชการ ฝรก. 135/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 01 พ.ค.2557
7325 - บก.อก. 136/2534 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 648 ครั้ง] 09 เม.ย.2534
7324 ไปราชการ บก.อก. 136/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 01 พ.ค.2535
7323 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 136/2536 แต่งตั้งกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำยานพาหนะชำรุด [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 21 มิ.ย.2536
7322 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 136/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันผู้มีวุฒืประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ พ.ศ.2537 [7 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 04 พ.ค.2537
7321 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 136/2538 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [14 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 10 เม.ย.2538
7320 ไปราชการ บก.อก. 136/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 13 มี.ค.2539
7319 ไปราชการ บก.อก. 136/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 11 มี.ค.2540
7318 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 136/2541 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 26 มี.ค.2541
7317 ไปราชการ บก.อก. 136/2542 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 103/2542 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 08 ก.พ.2542
7316 ไปราชการ บก.อก. 136/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 06 มี.ค.2543
7315 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 136/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 หลักสูตรการจราจร กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 05 มี.ค.2544
7314 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 136/2545 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 08 มี.ค.2545
7313 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 136/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7312 ไปราชการ บก.อก. 136/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 15 มี.ค.2547
7311 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 136/2548 ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและจัดทำการเรียนรู้ทางอิเล็คทรอนิกส์ (E-Learning) [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 05 เม.ย.2548
7310 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 136/2549 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนิการโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยฝึกอบรม เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 05 ก.ค.2549
7309 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 136/2550 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [5 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 03 ก.ค.2550
7308 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 136/2551 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 09 มิ.ย.2551
7307 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 136/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพหรือผลการสอนและความประพฤติ เพื่อแต่งตั่งเข้าสู่ตำแหน่งผู้กำกับการ(ทำหน้าที่อาจารย์) ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 27 พ.ค.2552
7306 ไปราชการ บก.อก. 136/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 24 พ.ค.2553
7305 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 136/2554 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งคณะทำงานหลักสูตรการสัมมนาผู้บริหารการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ [4 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 19 ก.ค.2554
7304 ไปราชการ บช.ศ. 136/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 23 พ.ค.2555
7303 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 136/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 09 พ.ค.2556
7302 ไปราชการ ฝรก. 136/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 01 พ.ค.2557
7301 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 137/2535 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 117/2535 ลงวันที่ 17 เมษายน 2535 [5 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 01 พ.ค.2535
7300 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 137/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 10 เม.ย.2538
7299 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 137/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 13 มี.ค.2539
7298 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 137/2541 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 26 มี.ค.2541
7297 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 137/2542 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 09 ก.พ.2542
7296 ไปราชการ บก.อก. 137/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 07 มี.ค.2543
7295 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 137/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน และพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจราจร [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 05 มี.ค.2544
7294 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 137/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 12 มี.ค.2545
7293 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 137/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7292 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 137/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 22 มี.ค.2547
7291 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 137/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 87 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 08 เม.ย.2548
7290 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 137/2549 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยฝึกอบรมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 05 ก.ค.2549
7289 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 137/2550 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู-อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [2 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 03 ก.ค.2550
7288 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 137/2551 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 09 มิ.ย.2551
7287 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 137/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้งานตำรวจ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 28 พ.ค.2552
7286 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 137/2554 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการสัมมนาผู้บริหารการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 19 ก.ค.2554
7285 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 137/2555 มอบหมายผู้รับผิดชอบบำรุงดูแลรักษาเครื่อง GFMIS Terminal และผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานเครื่อง GFMIS Terminal ผ่านบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) [3 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 23 พ.ค.2555
7284 ไปราชการ บช.ศ. 137/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 12 พ.ค.2557
7283 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 138/2535 แก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 01 พ.ค.2535
7282 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 138/2537 หน้าที่และวิธีปฏิบัติการสอบปฏิบัติพิมพ์ดีดในการสอบแข่งขันผู้มีวุฒื ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ.2537 [10 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 09 พ.ค.2537
7281 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 138/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 11 เม.ย.2538
7280 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 138/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 13 มี.ค.2539
7279 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 138/2541 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 100/2541 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2541 [1 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 26 มี.ค.2541
7278 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 138/2542 ตั้งกองอำนวยการอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เขารับการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ) รุ่นที่ 10 [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 11 มี.ค.2542
7277 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 138/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 07 มี.ค.2543
7276 ไปราชการ บก.อก. 138/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 06 มี.ค.2544
7275 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 138/2545 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 13 มี.ค.2545
7274 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 138/2546 ถอนชื่อราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7273 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 138/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 08 เม.ย.2548
7272 ไปราชการ บก.อก. 138/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 07 ก.ค.2549
7271 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 138/2550 แต่งตั้งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบูรณาการแผนงานโครงการ กิจกรรมกับระบบการจัดทำแจดสรรงบประมาณ [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 04 ก.ค.2550
7270 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 138/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 29 พ.ค.2552
7269 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 138/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 31 [11 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 31 พ.ค.2553
7268 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 138/2554 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งคณะทำงานหลักสูตรครูผู้สอนการป้องกันตัวและปราบปรามการค้ามนุษย์ [4 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 19 ก.ค.2554
7267 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 138/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2555 [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 25 พ.ค.2555
7266 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 138/2556 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 09 พ.ค.2556
7265 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 138/2557 แต่งตั้งกรรมกาารตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำสำเนาและเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 12 พ.ค.2557
7264 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 138/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 เม.ย.2558
7263 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 139/2535 มอบหมายหน้าที่นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยนายทะเบียนเอกสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 01 พ.ค.2535
7262 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 139/2537 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ.2537 [6 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 09 พ.ค.2537
7261 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 139/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 11 เม.ย.2538
7260 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 139/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบหมายอาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการข้าราชการกระทรวงมหาดไทย [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 15 มี.ค.2539
7259 ไปราชการ บก.อก. 139/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 14 มี.ค.2540
7258 ไปราชการ บก.อก. 139/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 27 มี.ค.2541
7257 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 139/2542 ตั้งกองอำนวยการอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธร ภาค 2 [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 11 มี.ค.2542
7256 ไปราชการ บก.อก. 139/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 08 มี.ค.2543
7255 ไปราชการ บก.อก. 139/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 06 มี.ค.2544
7254 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 139/2545 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 13 มี.ค.2545
7253 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 139/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7252 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 139/2547 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 24 มี.ค.2547
7251 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 139/2548 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 08 เม.ย.2548
7250 ไปราชการ บช.ศ. 139/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 04 ก.ค.2550
7249 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน กอจ. 139/2551 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [3 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 09 มิ.ย.2551
7248 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 139/2552 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [3 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 02 มิ.ย.2552
7247 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 139/2553 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2553 [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 27 พ.ค.2553
7246 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 139/2554 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ [2 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 19 ก.ค.2554
7245 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 139/2555 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 25 พ.ค.2555
7244 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 139/2556 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 09 พ.ค.2556
7243 ไปราชการ ฝรก. 139/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 253 ครั้ง] 01 พ.ค.2557
7242 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 139/2557 แต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [2 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 12 พ.ค.2557
7241 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 139/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 269 ครั้ง] 30 เม.ย.2558
7240 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 140/2534 แต่งตั้งคระผู้รับผิดชอบฝึกฝนร่างกายผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรจู่โจม [1 แผ่น อ่าน 620 ครั้ง] 15 เม.ย.2534
7239 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 140/2535 เปลี่ยนแปลงและแก้ไขคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 06 พ.ค.2535
7238 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 140/2536 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 23 มิ.ย.2536
7237 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 140/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรม และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ [3 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 11 เม.ย.2538
7236 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 140/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจิรง [3 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 14 มี.ค.2540
7235 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 140/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 30 มี.ค.2541
7234 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 140/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบอาคารในโครงการเคหะสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจโครงการที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 11 มี.ค.2542
7233 ไปราชการ บก.อก. 140/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 08 มี.ค.2543
7232 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 140/2544 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตร สำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 17 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 07 มี.ค.2544
7231 ไปราชการ บก.อก. 140/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 13 มี.ค.2545
7230 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 140/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 14 มี.ค.2546
7229 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 140/2547 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 24 มี.ค.2547
7228 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 140/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิขาการ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [13 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 11 เม.ย.2548
7227 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 140/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 54 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 12 ก.ค.2549
7226 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 140/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 59 [10 แผ่น อ่าน 656 ครั้ง] 04 ก.ค.2550
7225 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 140/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ 5 [3 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 12 มิ.ย.2551
7224 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 140/2552 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมาย และระเบียบของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 03 มิ.ย.2552
7223 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 140/2554 ให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการ และพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารข้าราชการตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 33 [5 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 19 ก.ค.2554
7222 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 140/2555 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 25 พ.ค.2555
7221 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 140/2557 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
7220 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 140/2557 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
7219 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 140/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 30 เม.ย.2558
7218 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 141/2536 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 23 มิ.ย.2536
7217 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 141/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จำหน่ายใบสมัครและระเบียบการ [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 12 พ.ค.2537
7216 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 141/2538 มอบหมายหน้าที่นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยนายทะเบียนเอกสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 11 เม.ย.2538
7215 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 141/2539 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานและปราบปรามการทุจริตการสอบคัดเลือก บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2539 [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 18 มี.ค.2539
7214 ไปราชการ บก.อก. 141/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 14 มี.ค.2540
7213 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 141/2541 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 31 มี.ค.2541
7212 ไปราชการ บก.อก. 141/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 12 มี.ค.2542
7211 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 141/2543 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 08 มี.ค.2543
7210 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 141/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 07 มี.ค.2544
7209 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 141/2545 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ รุ่นที่ 54 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 13 มี.ค.2545
7208 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 141/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 18 มี.ค.2546
7207 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 141/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 24 มี.ค.2547
7206 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 141/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิขาการ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [11 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 11 เม.ย.2548
7205 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 141/2549 แต่งตั้งวิทยากรของโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ระบบ GFMIS ชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 14 ก.ค.2549
7204 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 141/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรององค์ความรู้ด้านการะฒนาความชำนาญของตำรวจสายปฏิบัติการสืบสวน [4 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 06 ก.ค.2550
7203 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 141/2551 แต่งตั้งอาจาย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 60-63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 12 มิ.ย.2551
7202 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 141/2552 แต่งตั้งวิทยากรอบรมในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองอำนวยการปละมาตรฐานการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 03 มิ.ย.2552
7201 ไปราชการ บช.ศ. 141/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 20 ก.ค.2554
7200 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 141/2555 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [3 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 29 พ.ค.2555
7199 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 141/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 227 ครั้ง] 09 พ.ค.2556
7198 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 141/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 227 ครั้ง] 15 พ.ค.2557
7197 - ฝรก. 141/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
7196 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 141/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 30 เม.ย.2558
7195 ไปราชการ บก.อก. 142/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 568 ครั้ง] 16 เม.ย.2534
7194 ไปราชการ บก.อก. 142/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 06 พ.ค.2535
7193 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 142/2536 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 121/2536 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2536 [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 23 มิ.ย.2536
7192 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 142/2537 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 17 [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 12 พ.ค.2537
7191 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 142/2538 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 11 เม.ย.2538
7190 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 142/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 19 มี.ค.2539
7189 ไปราชการ บก.อก. 142/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 14 มี.ค.2540
7188 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 142/2541 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 01 เม.ย.2541
7187 ไปราชการ บก.อก. 142/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 12 มี.ค.2542
7186 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 142/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 73 [10 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 07 มี.ค.2544
7185 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 142/2545 ให้ข้าราชการตำรวจสำรองราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 14 มี.ค.2545
7184 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 142/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [9 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 18 มี.ค.2546
7183 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 142/2547 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 26 มี.ค.2547
7182 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 142/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจาย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [11 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 11 เม.ย.2548
7181 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 142/2549 แต่งตั้งคณะทำงานย่อยสนับสนุนงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรม คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันอบรมการสืบสวนคดีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 17 ก.ค.2549
7180 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 142/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 06 ก.ค.2550
7179 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 142/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 13 มิ.ย.2551
7178 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 142/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2552 [5 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 04 มิ.ย.2552
7177 ไปราชการ บช.ศ. 142/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 20 ก.ค.2554
7176 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 142/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตร ครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2555 [4 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 30 พ.ค.2555
7175 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 142/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 244 ครั้ง] 10 พ.ค.2556
7174 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 142/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับกระสุนปืนและเป้าปืนในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับคณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจประเภทยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 202 ครั้ง] 19 พ.ค.2557
7173 ไปราชการ ฝรก. 142/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
7172 ไปราชการ บก.อก. 143/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 597 ครั้ง] 17 เม.ย.2534
7171 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 143/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอห้องพักอาศัยของกรมตำรวจส่วนกลางและในส่วนอิสระของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 06 พ.ค.2535
7170 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 143/2538 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการฝึกอบรมและคณะเจ้าหน้าที่ทำเนินการหลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 5 [3 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 18 เม.ย.2538
7169 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 143/2539 เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 27 [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 20 มี.ค.2539
7168 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 143/2541 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 01 เม.ย.2541
7167 ไปราชการ บก.อก. 143/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 12 มี.ค.2542
7166 ไปราชการ บก.อก. 143/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 07 มี.ค.2544
7165 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 143/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรถยนต์ [1 แผ่น อ่าน 259 ครั้ง] 14 มี.ค.2545
7164 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 143/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่25 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 20 มี.ค.2546
7163 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 143/2547 แต่งตั้งอาจารย์ หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 26 มี.ค.2547
7162 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 143/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 88 [11 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 11 เม.ย.2548
7161 ไปราชการ บก.อก. 143/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 18 ก.ค.2549
7160 ไปราชการ บช.ศ. 143/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 09 ก.ค.2550
7159 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 143/2551 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษาเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 16 มิ.ย.2551
7158 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 143/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุงรุ่นที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2552 [5 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 04 มิ.ย.2552
7157 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 143/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานครบรอบ 50 ปี วันสถาปนา กองบัญชาการศึกษา [16 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 31 พ.ค.2553
7156 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 143/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2554 [6 แผ่น อ่าน 240 ครั้ง] 21 ก.ค.2554
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 16  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553