<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 12/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 12  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
8155 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 98/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร นักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 53 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 13 ก.พ.2544
8154 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 98/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 75 กองกำกับการ โรงเรียนตำรวจนครบาล [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 20 ก.พ.2545
8153 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 98/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 27 ก.พ.2546
8152 ไปราชการ บก.อก. 98/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 11 พ.ย.2547
8151 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 98/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8150 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 98/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 54 [12 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 15 พ.ค.2549
8149 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 98/2551 แต่งตั้งวิทยากรอบรมในโครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 22 เม.ย.2551
8148 ไปราชการ บก.อก. 98/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 07 เม.ย.2552
8147 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 98/2553 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานครบรอบ 5 ทศวรรษ วันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 31 มี.ค.2553
8146 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 98/2554 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 12 พ.ค.2554
8145 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 98/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 12 เม.ย.2555
8144 - บช.ศ. 98/2556 แผนการปฏิบัติการตามแนวทางการประหยัดพลังงาน ของกองบัญชาการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 09 เม.ย.2556
8143 เลื่อนขั้นเงินเดือน ฝรก. 98/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8142 - บช.ศ. 98/2557 เปลี่ยนประธานกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารพักกองร้อยควบคุมฝูงชนมาตรฐาน [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 04 เม.ย.2557
8141 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 99/2535 ตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสมในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
8140 ไปราชการ บก.อก. 99/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 12 พ.ค.2536
8139 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 99/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดทางแพ่งและประเมินราคาขั้นต่ำครุภัฒฑ์สำนักงานชำรุดเพื่อจำหน่าย [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
8138 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 99/2539 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 13 ก.พ.2539
8137 ไปราชการ บก.อก. 99/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 20 ก.พ.2540
8136 ไปราชการ บก.อก. 99/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 06 มี.ค.2541
8135 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 99/2542 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 16 ก.พ.2542
8134 ไปราชการ บก.อก. 99/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 22 ก.พ.2553
8133 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 99/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 ประจำปี การศึกษา 2544 [3 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 14 ก.พ.2544
8132 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 99/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 21 ก.พ.2545
8131 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 99/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 27 ก.พ.2546
8130 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 99/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 80 [8 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 27 ก.พ.2547
8129 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 99/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [5 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8128 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 99/2549 แต่งตั้งวิทยากร [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 15 พ.ค.2549
8127 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 99/2550 แต่งตั้งคณะทำงานในส่วนของกองบัญชาการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการฯ [3 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 15 พ.ค.2550
8126 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน สศป. 99/2551 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 23 เม.ย.2551
8125 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 99/2552 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 618 ครั้ง] 07 เม.ย.2552
8124 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 99/2553 กำหนดการดำเนินการสอบในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 31 มี.ค.2553
8123 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 99/2554 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 18 พ.ค.2554
8122 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 99/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 90 ประจำปีงบประมาณ 2555 [9 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 19 เม.ย.2555
8121 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 99/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 05 เม.ย.2556
8120 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน ฝรก. 99/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8119 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 100/2535 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
8118 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 100/2537 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานและปราบปรามการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษษในสถาบันอุดรศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2537 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 21 มี.ค.2537
8117 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 100/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 568 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
8116 เข้ารับการฝึกอบรม ฝรก. 100/2539 การฝึกอบอมหลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 13 ก.พ.2539
8115 ไปราชการ บก.อก. 100/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 20 ก.พ.2540
8114 ไปราชการ บก.อก. 100/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 06 มี.ค.2541
8113 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 100/2542 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 18 ก.พ.2542
8112 ไปราชการ บก.อก. 100/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 22 ก.พ.2553
8111 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 100/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมอบรมนักเรียนพลตำรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 15 ก.พ.2544
8110 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 100/2545 ตั้งกองอำนยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 21 ก.พ.2545
8109 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 100/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 27 ก.พ.2546
8108 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 100/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 01 มี.ค.2547
8107 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 100/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8106 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 100/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 11 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 [5 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 16 พ.ค.2550
8105 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 100/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 [8 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 24 เม.ย.2551
8104 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 100/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 64 - 67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
8103 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 100/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 71 [9 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 31 มี.ค.2553
8102 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 100/2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 19 พ.ค.2554
8101 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 100/2555 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาปรับปรุงคู่มือหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจและวิธีการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ.2555 [5 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 20 เม.ย.2555
8100 ไปราชการ ฝรก. 100/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8099 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 100/2557 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการสัมมนาปรับปรุงคู่มือตำรวจหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [4 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 04 เม.ย.2557
8098 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 101/2536 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 13 พ.ค.2536
8097 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 101/2537 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2537 [12 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 25 มี.ค.2537
8096 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 101/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
8095 ไปราชการ ว.ตร. 101/2540 ให้ข้าราชการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 41 [14 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 20 ก.พ.2540
8094 ไปราชการ บก.อก. 101/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 10 มี.ค.2541
8093 ไปราชการ บก.อก. 101/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 18 ก.พ.2542
8092 ไปราชการ บก.อก. 101/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 22 ก.พ.2543
8091 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 101/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2544 หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 31 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 15 ก.พ.2544
8090 ไปราชการ บก.อก. 101/2545 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 21 ก.พ.2545
8089 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 101/2546 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 27 ก.พ.2546
8088 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 101/2547 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [3 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 02 มี.ค.2547
8087 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 101/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [5 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8086 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 101/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 55 [9 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 16 พ.ค.2549
8085 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 101/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงชำรุด และพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 16 พ.ค.2550
8084 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 101/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 29 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 24 เม.ย.2551
8083 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 101/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
8082 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 101/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 01 เม.ย.2553
8081 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 101/2554 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตร การอยู่รอดของเจ้าหน้าที่ (Officer Survival) สำหรับวิทยากรผู้สอนวิชายุทธวิธีตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 20 พ.ค.2554
8080 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 101/2555 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาปรับปรุงคู่มือหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจและวิธีการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2555 [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 20 เม.ย.2555
8079 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 101/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป และเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 10 เม.ย.2556
8078 - บช.ศ. 101/2557 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาปรับปรุงคู่มือตำรวจหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [1 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 08 เม.ย.2557
8077 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 102/2535 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี การศึกษา 2535 [2 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 26 มี.ค.2535
8076 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 102/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 13 พ.ค.2536
8075 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 102/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 28 มี.ค.2537
8074 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 102/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 546 ครั้ง] 16 มี.ค.2538
8073 - บก.อก. 102/2539 เพิ่มเติมคำสั่ง กองบัญชารศึกษาที่ 25/2539 ลงวันที่ 17 มกราคม 2539 [1 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 16 ก.พ.2539
8072 ไปราชการ ว.ตร. 102/2540 ให้ข้าราชการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 42 [12 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 20 ก.พ.2540
8071 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 102/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
8070 ไปราชการ บก.อก. 102/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 22 ก.พ.2542
8069 ไปราชการ บก.อก. 102/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 22 ก.พ.2543
8068 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 102/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 15 ก.พ.2544
8067 ไปราชการ บก.อก. 102/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 21 ก.พ.2545
8066 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 102/2546 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่41 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภุธร2(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
8065 ไปราชการ บก.อก. 102/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 02 มี.ค.2547
8064 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 102/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [6 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8063 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 102/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล รุ่นที่ 10 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [4 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 16 พ.ค.2549
8062 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 102/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 17 พ.ค.2550
8061 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 102/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 86 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 25 เม.ย.2551
8060 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 102/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 81 [8 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 25 พ.ค.2554
8059 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 102/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 23 เม.ย.2555
8058 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 102/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ Application ภาษาประเทศสมาชิกของกลุ่มประชาคมอาเซียน [10 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 11 เม.ย.2556
8057 ไปราชการ ฝรก. 102/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8056 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 102/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน ๔ สายงาน ในสถานีตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 10 เม.ย.2557
8055 ไปราชการ บก.อก. 103/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 709 ครั้ง] 27 ก.พ.2534
8054 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 103/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผล ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญาตรี สายการเงิน พ.ศ. 2535 [11 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 26 มี.ค.2535
8053 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 103/2536 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [3 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 19 พ.ค.2536
8052 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 103/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 29 มี.ค.2537
8051 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 103/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 16 มี.ค.2538
8050 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 103/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 19 ก.พ.2539
8049 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 103/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
8048 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 103/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 21 [4 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
8047 ไปราชการ บก.อก. 103/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 22 ก.พ.2542
8046 ไปราชการ บก.อก. 103/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 22 ก.พ.2543
8045 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 103/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุงเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 10 (ระดับรองสารวัตร) ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 15 ก.พ.2544
8044 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 103/2545 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึกหลักสุตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 42 [27 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 22 ก.พ.2545
8043 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 103/2546 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจกองกำการโรงเรียนตำรวจภูธร7 [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
8042 ไปราชการ บก.อก. 103/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 02 มี.ค.2547
8041 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 103/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [6 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8040 ไปราชการ บช.ศ. 103/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 17 พ.ค.2549
8039 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 103/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 17 พ.ค.2550
8038 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 103/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Streering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) [4 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 28 เม.ย.2551
8037 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 103/2552 มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
8036 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 103/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2554 [1 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 25 พ.ค.2554
8035 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 103/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 23 เม.ย.2555
8034 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 103/2556 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 11 เม.ย.2556
8033 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 103/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบความรู้ในการสอบซ่อม ภาควิชาการหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [2 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 01 เม.ย.2557
8032 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 103/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจรุ่นที่ ๓๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [9 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 11 เม.ย.2557
8031 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 104/2534 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบฝึกฝนและทดสอบร่างกายผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรจู่โจม [1 แผ่น อ่าน 601 ครั้ง] 06 มี.ค.2534
8030 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 104/2535 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2535 [8 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 30 มี.ค.2535
8029 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 104/2536 แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ผลการตรวจราชการ [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 19 พ.ค.2536
8028 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 104/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 29 มี.ค.2537
8027 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 104/2538 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 16 มี.ค.2538
8026 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 104/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาขาราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 19 ก.พ.2539
8025 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 104/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
8024 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 104/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 616 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
8023 ไปราชการ บก.อก. 104/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 22 ก.พ.2542
8022 ไปราชการ บก.อก. 104/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 22 ก.พ.2543
8021 ไปราชการ บก.อก. 104/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 19 ก.พ.2544
8020 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 104/2545 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
8019 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 104/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบอมโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่33 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร6 [3 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
8018 ไปราชการ บก.อก. 104/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 02 มี.ค.2547
8017 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 104/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8016 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 104/2549 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 18 พ.ค.2549
8015 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 104/2550 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 17 พ.ค.2550
8014 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 104/2551 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 28 เม.ย.2551
8013 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 104/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [1 แผ่น อ่าน 562 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
8012 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 104/2553 เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ [1 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 07 เม.ย.2553
8011 ไปราชการ บช.ศ. 104/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 23 เม.ย.2555
8010 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 104/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 11 เม.ย.2557
8009 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 105/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนนและทำบัญชีประมวลผลในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี สายการเงิน ปี พ.ศ.2535 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 30 มี.ค.2535
8008 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 105/2536 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสถาพบ้านเช่าของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 19 พ.ค.2536
8007 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 105/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 29 มี.ค.2537
8006 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 105/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 35 [8 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 17 มี.ค.2538
8005 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 105/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาขาราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 19 ก.พ.2539
8004 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 105/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
8003 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 105/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
8002 ไปราชการ บก.อก. 105/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 22 ก.พ.2542
8001 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 105/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาซ่อมแซมสนามยิงปืนพก ระบบ พี.พี.ซี. ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 22 ก.พ.2543
8000 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 105/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน และพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 หลักสูตรการจราจร ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 19 ก.พ.2544
7999 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 105/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7998 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 105/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบอมโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่54 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร9 [3 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
7997 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 105/2547 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา และรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 04 มี.ค.2547
7996 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 105/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7995 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 105/2549 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการของ กองบัญชาการศึกษา : ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 18 พ.ค.2549
7994 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 105/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2550 [8 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 24 พ.ค.2550
7993 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 105/2551 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองเท้าคอมแบ็ต [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 30 เม.ย.2551
7992 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 105/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [1 แผ่น อ่าน 556 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
7991 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 105/2553 แต่งตั้งวิทยากรบรรยายตามโครงการฝึกอบรมความรู้พิ้นฐานงานวิจัยเบื้องต้น [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 12 เม.ย.2553
7990 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 105/2554 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 26 พ.ค.2554
7989 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 105/2555 วิธีการเก็บรักษาบัตรและกำหนดวิธีการปฏิบัติงานในการใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้(GFMIS Smart Card) รหัสผู้ใช้งาน (User Log-in) และรหัสผ่าน (Password) [3 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 25 เม.ย.2555
7988 ไปราชการ ฝรก. 105/2557 ให้ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเดินทางไปราชการ [14 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 02 เม.ย.2557
7987 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 105/2557 แต่งตั้งคณะทำงานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของกองบัญชาการศึกษาประจำปี ๒๕๕๗ [11 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง]
7986 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบพลสึกษา ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 [4 แผ่น อ่าน 615 ครั้ง] 07 มี.ค.2534
7985 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ กอจ. 106/2538 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในต่ำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7984 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 106/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 19 ก.พ.2539
7983 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 106/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
7982 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
7981 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2543 การแต่งตั้งคณกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา เหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการตำรวจ และคู่สมรส ของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาถรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความ [2 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7980 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 106/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [13 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 19 ก.พ.2544
7979 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 106/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 75 และรุ่นที่ 76 [10 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7978 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2546 แต่งตั้งคระกรรมการการตรวจรับรถยนต์ [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
7977 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก หญิง ภาวนา มาลากุล เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 04 มี.ค.2547
7976 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 106/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [6 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7975 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระบี่พร้อมฝัก (ชนิดไม่มีลาย) [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 19 พ.ค.2549
7974 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 106/2550 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 25 พ.ค.2550
7973 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 106/2551 ให้ยกเลิกคำสั่งทางปกครอง และดำเนินกระบวนการสอบสวนวินัยใหม่ [1 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 01 พ.ค.2551
7972 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 106/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
7971 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 19 เม.ย.2553
7970 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 106/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 26 พ.ค.2554
7969 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 106/2556 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 11 เม.ย.2556
7968 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 106/2557 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 17 เม.ย.2557
7967 ไปราชการ ฝรก. 106/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 02 เม.ย.2557
7966 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 107/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการสึกษา 2534 [3 แผ่น อ่าน 634 ครั้ง] 07 มี.ค.2534
7965 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 107/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 578 ครั้ง] 02 เม.ย.2535
7964 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 107/2537 แก้ไขคำสั่งเพิ่มค่าจ้างลุกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 30 มี.ค.2537
7963 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 107/2538 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7962 ไปราชการ บก.อก. 107/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 20 ก.พ.2539
7961 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 107/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
7960 ไปราชการ บก.อก. 107/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 12 มี.ค.2541
7959 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 107/2543 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7958 ไปราชการ บก.อก. 107/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 21 ก.พ.2544
7957 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 107/2545 แก้ไขคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 101/2545 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7956 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 107/2546 แต่งตั้งวิทยาการในการประชุมสัมมนาหลักสูตรการบริหารตำรวจประเทสอาเซียนระดับสูง ครั้งที่12 [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 12  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553