<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

จัดเรียงข้อมูลตาม หน่วยงาน จากน้อยไปหามาก หน้า : 1/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10355 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 323/2552 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาการแทนให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 30 พ.ย.2552
10354 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 327/2552 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาการแทน [1 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 30 พ.ย.2552
10353 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 328/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 624 ครั้ง] 02 ธ.ค.2552
10352 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 329/2552 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [1 แผ่น อ่าน 632 ครั้ง] 08 ธ.ค.2552
10351 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 330/2552 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 08 ธ.ค.2552
10350 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 326/2552 แต่งตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2552 [11 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 30 พ.ย.2552
10349 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 11/2553 แก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 1255 ครั้ง] 14 ม.ค.2553
10348 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 26/2553 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อต่งตั้งป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2552 [3 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 26 ม.ค.2553
10347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 33/2553 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [3 แผ่น อ่าน 633 ครั้ง] 29 ม.ค.2553
10346 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 38/2553 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [6 แผ่น อ่าน 557 ครั้ง] 10 ก.พ.2553
10345 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 59/2553 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [11 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 26 ก.พ.2553
10344 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 69/2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ [2 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 09 มี.ค.2553
10343 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 99/2553 กำหนดการดำเนินการสอบในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 31 มี.ค.2553
10342 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 100/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 71 [9 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 31 มี.ค.2553
10341 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 104/2553 เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ [1 แผ่น อ่าน 594 ครั้ง] 07 เม.ย.2553
10340 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 133/2553 ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบ [2 แผ่น อ่าน 596 ครั้ง] 21 พ.ค.2553
10339 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 146/2553 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและเลือกตำแหน่งผู้สอบแข่งขันได้ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [8 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 03 มิ.ย.2553
10338 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 150/2553 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 11 มิ.ย.2553
10337 ไปราชการ บช.ศ. 269/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางราชการ [1 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 21 ต.ค.2553
10336 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 213/2553 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [11 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 11 ส.ค.2553
10335 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 231/2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 06 ก.ย.2553
10334 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 242/2553 ตั้งศูนย์อำนวยการสอบข้อเขียน ในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 17 ก.ย.2553
10333 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 243/2553 เปลี่ยนแปลงการตั้งอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 19 ก.ย.2553
10332 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 255/2553 ตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบ [2 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 30 ก.ย.2553
10331 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 265/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาข้อสอบ [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 07 ต.ค.2553
10330 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 215/2553 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ [2 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 11 ส.ค.2553
10329 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 204/2553 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [1 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 02 ส.ค.2553
10328 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 182/2553 แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการจับฉลาก และประมวลผลการสอบ ผู้ที่มีคะแนนเท่ากันในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม) สาย ป้องกันปราบปราม [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 05 ก.ค.2553
10327 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 195/2553 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [3 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 09 ก.ค.2553
10326 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 178/2553 เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 01 ก.ค.2553
10325 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 26/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
10324 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 27/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกเพื่อฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
10323 ไปราชการ บช.ศ. 28/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
10322 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 29/2552 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนากำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับข้าราชเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายป้องกันปราบปราม) [2 แผ่น อ่าน 566 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
10321 ไปราชการ บช.ศ. 30/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 596 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
10320 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 31/2552 แต่งตั้งคณะวิทยากรโครงการสัมมนากำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุมิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายป้องกันปราบปราม) [2 แผ่น อ่าน 604 ครั้ง] 30 ม.ค.2552
10319 ไปราชการ บช.ศ. 34/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 06 ก.พ.2552
10318 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 35/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 06 ก.พ.2552
10317 ไปราชการ บช.ศ. 41/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 17 ก.พ.2552
10316 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 53/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม2552 [8 แผ่น อ่าน 551 ครั้ง] 25 ก.พ.2552
10315 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 57/2552 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองบัญชาการ [2 แผ่น อ่าน 601 ครั้ง] 27 ก.พ.2552
10314 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 59/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [1 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 27 ก.พ.2552
10313 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 139/2552 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [3 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 02 มิ.ย.2552
10312 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 131/2552 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 19 พ.ค.2552
10311 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 46/2552 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 18 ก.พ.2552
10310 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 58/2552 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2552 [6 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 27 ก.พ.2552
10309 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 158/2553 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุมิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 16 มิ.ย.2553
10308 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 73/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 591 ครั้ง] 17 มี.ค.2552
10307 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 74/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 17 มี.ค.2552
10306 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 78/2552 แต่งตั้งคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2551 [3 แผ่น อ่าน 560 ครั้ง] 20 มี.ค.2552
10305 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 83/2552 แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานพัฒนาการฝึกอบรม [2 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 27 มี.ค.2552
10304 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 85/2552 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน [2 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 30 มี.ค.2552
10303 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 157/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [2 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 12 มิ.ย.2552
10302 ไปราชการ บช.ศ. 109/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 557 ครั้ง] 20 เม.ย.2552
10301 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 68/2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ [6 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 10 มี.ค.2552
10300 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 87/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 97 [9 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 31 มี.ค.2552
10299 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 152/2552 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [3 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 11 มิ.ย.2552
10298 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 99/2552 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 629 ครั้ง] 07 เม.ย.2552
10297 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 104/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [1 แผ่น อ่าน 569 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
10296 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 105/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [1 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
10295 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 106/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
10294 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 107/2552 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
10293 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 312/2551 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) [3 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 15 ธ.ค.2551
10292 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 318/2551 ตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 17 ธ.ค.2551
10291 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 319/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุรภาพภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 17 ธ.ค.2551
10290 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 322/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2552 [8 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 23 ธ.ค.2551
10289 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 327/2551 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Expression Web 2007 และการใช้งานภาษา PHP เพื่อการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 29 ธ.ค.2551
10288 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 328/2551 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Expression Web 2007 และการใช้งานภาษา PHP เพื่อการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 29 ธ.ค.2551
10287 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 282/2551 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 05 พ.ย.2551
10286 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 283/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2551 [2 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 07 พ.ย.2551
10285 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 284/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2551 [2 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 07 พ.ย.2551
10284 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 286/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อาจารย์ [1 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 11 พ.ย.2551
10283 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 287/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการบรรยายิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 11 พ.ย.2551
10282 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 242/2551 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 08 ก.ย.2551
10281 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 248/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 12 ก.ย.2551
10280 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 240/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 04 ก.ย.2551
10279 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 290/2552 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 02 ต.ค.2552
10278 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 194/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [6 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 05 ส.ค.2551
10277 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 195/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัมนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 05 ส.ค.2551
10276 ไปราชการ บช.ศ. 199/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 13 ส.ค.2551
10275 ไปราชการ บช.ศ. 200/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 14 ส.ค.2551
10274 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 205/2551 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ประธานอำนวยการ รองประธานอำนวยการ และประธานอนุกรรมการ ในการดำเนินการสอบแข่งขัน [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 19 ส.ค.2551
10273 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 211/2551 ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการป็นข้าราชการตำรวจและพิจารณาการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 20 ส.ค.2551
10272 ไปราชการ บช.ศ. 201/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 572 ครั้ง] 14 ส.ค.2551
10271 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 250/2552 มอบอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 07 ก.ย.2552
10270 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 255/2552 แก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [2 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 16 ก.ย.2552
10269 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 256/2552 แก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 16 ก.ย.2552
10268 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 182/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 60-63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [2 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 25 ก.ค.2551
10267 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 184/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถของข้าราชการตำรวจให้ทันสมัย [9 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 28 ก.ค.2551
10266 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 185/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถของข้าราชการตำรวจให้ทันสมัย [2 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 28 ก.ค.2551
10265 ไปราชการ บช.ศ. 189/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 542 ครั้ง] 30 ก.ค.2551
10264 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 180/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 02 ก.ค.2552
10263 ไปราชการ บช.ศ. 182/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 09 ก.ค.2552
10262 ไปราชการ บช.ศ. 183/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 09 ก.ค.2552
10261 ไปราชการ บช.ศ. 185/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 09 ก.ค.2552
10260 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 192/2552 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำคู่มือการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [7 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 17 ก.ค.2552
10259 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 193/2552 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารเหตุการณ์ ระดับผู้บริหารและครูฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1-2 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 17 ก.ค.2552
10258 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 196/2552 แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 21 ก.ค.2552
10257 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 198/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำคู่มือการฝึกอบรมบุคคลภายยอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 22 ก.ค.2552
10256 ไปราชการ บช.ศ. 199/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 22 ก.ค.2552
10255 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 200/2552 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 29 [7 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 22 ก.ค.2552
10254 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 201/2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ [5 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 24 ก.ค.2552
10253 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 202/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 24 ก.ค.2552
10252 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 203/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2552 [8 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 24 ก.ค.2552
10251 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 206/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ 8 [3 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 27 ก.ค.2552
10250 ไปราชการ บช.ศ. 207/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 27 ก.ค.2552
10249 ไปราชการ บช.ศ. 209/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 28 ก.ค.2552
10248 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 210/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ 7 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 29 ก.ค.2552
10247 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 211/2552 แต่งตั้งคระกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งผู้กำกับการ (ทำหน้าที่อาจารย์) ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 29 ก.ค.2552
10246 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 212/2552 แต่งตั้งวิทยากร ครูฝึก ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารวิกฤติการณ์และการควบคุมฝูงชน (การรักษาความปลอดภัยสนามบิน) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 29 ก.ค.2552
10245 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 213/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 30 ก.ค.2552
10244 ไปราชการ บช.ศ. 214/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 31 ก.ค.2552
10243 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 217/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำคู่มือการฝึกอบรมบุคคลภายยอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 31 ก.ค.2552
10242 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 219/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 06 ส.ค.2552
10241 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 220/2552 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการบริหารเหตุการณ์ ระดับผู้บริหารและครูฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1-2 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 06 ส.ค.2552
10240 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 222/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 10 ส.ค.2552
10239 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 223/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 13 ส.ค.2552
10238 ไปราชการ บช.ศ. 224/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 14 ส.ค.2552
10237 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 226/2552 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาภายในของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [3 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 19 ส.ค.2552
10236 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 227/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 19 ส.ค.2552
10235 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 228/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ 8 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 19 ส.ค.2552
10234 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 229/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 29-30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [2 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 19 ส.ค.2552
10233 ไปราชการ บช.ศ. 230/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 19 ส.ค.2552
10232 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 231/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2552 [8 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 20 ส.ค.2552
10231 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 233/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 99 [7 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 21 ส.ค.2552
10230 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 234/2552 ให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการละพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 30 [7 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 21 ส.ค.2552
10229 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 235/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 24 ส.ค.2552
10228 ไปราชการ บช.ศ. 237/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 25 ส.ค.2552
10227 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 241/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินบุคคลในการเลื่อนยศ จ่าสิบตำรวจ เป็น ดาบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 26 ส.ค.2552
10226 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 259/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมประจำหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 5 [3 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 18 ก.ย.2552
10225 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 170/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 [8 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 26 มิ.ย.2552
10224 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 322/2552 ตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 19 พ.ย.2552
10223 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 175/2552 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2552 และรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิงผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้ [7 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 29 มิ.ย.2552
10222 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 166/2553 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [4 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 11 ต.ค.2553
10221 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 196/2550 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 06 ก.ย.2550
10220 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 199/2550 ตั้งกองอำนวยการและคระทำงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550 [6 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 06 ก.ย.2550
10219 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 218/2550 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 577 ครั้ง] 24 ก.ย.2550
10218 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 220/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธืภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ (สบ 3) ในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 27 ก.ย.2550
10217 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 236/2550 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีด้านต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 06 ต.ค.2550
10216 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 238/2550 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ หลักสูตรสารวัตร และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 [3 แผ่น อ่าน 673 ครั้ง] 08 ต.ค.2550
10215 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 239/2550 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาวิชาหลักสูตรผู้กำกับการ หลักสูตรสารวัตร และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 [4 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 08 ต.ค.2550
10214 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 240/2550 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาปรับปรุงกระบวนการควบคุม กำกับดูแลและการประเมินผลการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรในความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 08 ต.ค.2550
10213 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 241/2550 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาวางระบบการเรียนการสอน หลักสูตรในความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) [3 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 08 ต.ค.2550
10212 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 243/2550 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 09 ต.ค.2550
10211 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 244/2550 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 10 ต.ค.2550
10210 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 245/2550 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 10 ต.ค.2550
10209 ไปราชการ บช.ศ. 246/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 11 ต.ค.2550
10208 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 249/2550 ตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง [2 แผ่น อ่าน 556 ครั้ง] 15 ต.ค.2550
10207 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 250/2550 ตั้งอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจและพิจารณาการสอบภาคความเหมาะสมกำบตำแหน่ง [2 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 15 ต.ค.2550
10206 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 251/2550 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 18 ต.ค.2550
10205 ไปราชการ บช.ศ. 252/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 19 ต.ค.2550
10204 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 255/2550 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหรือจัดทำยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษา พ.ศ. 2550-2554 [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 22 ต.ค.2550
10203 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 257/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายในและคณะทำงานของกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 24 ต.ค.2550
10202 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 260/2550 แต่งตั้งคณะกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 26 ต.ค.2550
10201 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 262/2550 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 02 พ.ย.2550
10200 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 263/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 02 พ.ย.2550
10199 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 266/2550 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบงานโครงสร้างตามอำนาจหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของกำลังพล กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 06 พ.ย.2550
10198 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 268/2550 แก้ไขเปลี่ยนแปลง กองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 07 พ.ย.2550
10197 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 269/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [3 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 07 พ.ย.2550
10196 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 270/2550 แต่งตั้งโฆษกกองบัญชาการศึกษา และรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 08 พ.ย.2550
10195 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 271/2550 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) [2 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 12 พ.ย.2550
10194 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 272/2550 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจทานการแปลโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 12 พ.ย.2550
10193 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 276/2550 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 16 พ.ย.2550
10192 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 278/2550 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 19 พ.ย.2550
10191 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 282/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2550 [8 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 19 พ.ย.2550
10190 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 283/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา หลักสูตรสารวัตร และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [2 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 28 พ.ย.2550
10189 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 284/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2551 [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 28 พ.ย.2550
10188 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 288/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 30 พ.ย.2550
10187 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 289/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 30 พ.ย.2550
10186 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 290/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 30 พ.ย.2550
10185 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 291/2550 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 86 [4 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 03 ธ.ค.2550
10184 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 201/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 10 ก.ย.2550
10183 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 210/2550 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 20 ก.ย.2550
10182 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 216/2550 แต่งตั้งวิทยากรการสัมมนาข้าราชการตำรวจในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจตามโครงการ สัมมนาการบริหารการฝึกอบรมในภาวะวิกฤตกำลังพล [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 24 ก.ย.2550
10181 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 292/2550 ตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ครู-อาจารย์และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนกิจการกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 03 ธ.ค.2550
10180 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 293/2550 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาเพื่อใช้ในการสรรหาและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 04 ธ.ค.2550
10179 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 297/2550 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 06 ธ.ค.2550
10178 ไปราชการ บช.ศ. 298/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 07 ธ.ค.2550
10177 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 299/2550 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2550 [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 11 ธ.ค.2550
10176 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 301/2550 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 13 ธ.ค.2550
10175 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 302/2550 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2550 [2 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 13 ธ.ค.2550
10174 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 303/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการร้องทุกข์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 13 ธ.ค.2550
10173 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 304/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 13 ธ.ค.2550
10172 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 305/2550 แต่งตั้งผู้ประเมิน,ผู้ตรวจสอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 537 ครั้ง] 13 ธ.ค.2550
10171 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 306/2550 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 14 ธ.ค.2550
10170 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 307/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) [3 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 17 ธ.ค.2550
10169 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 310/2550 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 19 ธ.ค.2550
10168 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 312/2550 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2550 [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 20 ธ.ค.2550
10167 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 314/2550 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจการร้านคุ้ม กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 21 ธ.ค.2550
10166 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 273/2550 มอบหมายหน้าที่ในการประมวลผลการสอบข้อเขียน [1 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 15 พ.ย.2550
10165 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 234/2550 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากละนกรององค์ความรุ้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2550 [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 04 ต.ค.2550
10164 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 140/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 59 [10 แผ่น อ่าน 687 ครั้ง] 04 ก.ค.2550
10163 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 142/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 06 ก.ค.2550
10162 ไปราชการ บช.ศ. 143/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 09 ก.ค.2550
10161 ไปราชการ บช.ศ. 148/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 16 ก.ค.2550
10160 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 150/2550 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 18 ก.ค.2550
10159 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 155/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2550 [8 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 24 ก.ค.2550
10158 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 158/2550 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ 11 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 25 ก.ค.2550
10157 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 159/2550 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล รุ่นที่ 11 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 25 ก.ค.2550
10156 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 160/2550 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 25 ก.ค.2550
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553