<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

จัดเรียงข้อมูลตาม เลขที่คำสั่ง จากมากไปหาน้อย หน้า : 1/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10355 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 0/25f xzczxcxzcxzcz [1 แผ่น อ่าน 567 ครั้ง] 25 ม.ค.2557
10354 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 819/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 609 ครั้ง] 21 ธ.ค.2543
10353 ไปราชการ บก.อก. 816/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 15 ธ.ค.2543
10352 ไปราชการ บก.อก. 815/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
10351 ไปราชการ บก.อก. 814/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
10350 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 813/2543 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
10349 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 812/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [3 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
10348 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 811/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตรายการสถานีวิทยุในเครือข่าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
10347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 810/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสอบเพื่อทำบัญชีประกาศผลการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [4 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
10346 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 809/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [5 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
10345 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 808/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการโครงการสัมมนาความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้สภาผู้แทนราษฏร ของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
10344 ไปราชการ บก.อก. 807/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 585 ครั้ง] 12 ธ.ค.2543
10343 ไปราชการ บก.อก. 806/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
10342 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 805/2543 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
10341 ไปราชการ บก.อก. 804/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
10340 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 803/2543 ตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ [6 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
10339 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 802/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 73 [4 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
10338 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 800/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [8 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 07 ธ.ค.2543
10337 ไปราชการ บก.อก. 798/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 568 ครั้ง] 04 ธ.ค.2543
10336 ไปราชการ บก.อก. 797/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
10335 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 796/2543 เลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
10334 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 795/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
10333 ไปราชการ บก.อก. 794/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
10332 ไปราชการ บก.อก. 793/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
10331 ไปราชการ บก.อก. 792/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10330 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 791/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อปรับระดับตำแหน่งกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10329 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 790/2543 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนเอกสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10328 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 789/2543 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10327 ไปราชการ บก.อก. 788/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10326 ไปราชการ บก.อก. 787/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10325 ไปราชการ บก.อก. 786/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 546 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10324 ไปราชการ บก.อก. 785/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10323 ไปราชการ บก.อก. 784/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10322 ไปราชการ บก.อก. 783/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10321 ไปราชการ บก.อก. 782/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10320 ไปราชการ บก.อก. 781/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10319 ไปราชการ บก.อก. 780/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10318 ไปราชการ บก.อก. 779/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 566 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10317 ไปราชการ บก.อก. 778/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10316 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 777/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงาน หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 73 [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10315 ไปราชการ บก.อก. 776/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 576 ครั้ง] 27 พ.ย.2543
10314 ไปราชการ บก.อก. 775/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 24 พ.ย.2543
10313 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 774/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 654 ครั้ง] 24 พ.ย.2543
10312 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 773/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 652 ครั้ง] 22 พ.ย.2543
10311 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 772/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาของกองบัญชาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 22 พ.ย.2543
10310 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 771/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการสอบบุคลิกภาพ การคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 600 ครั้ง] 21 พ.ย.2543
10309 ไปราชการ บก.อก. 770/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 20 พ.ย.2543
10308 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 769/2543 ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 576 ครั้ง] 17 พ.ย.2543
10307 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 768/2543 จัดตั้งองค์กรสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งของ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 17 พ.ย.2543
10306 ไปราชการ บก.อก. 767/2543 ให้ข้าราชการตำรวจและผู้ปฏิบัติธรรมเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 696 ครั้ง] 17 พ.ย.2543
10305 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 766/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งแต่งตั้ง [1 แผ่น อ่าน 606 ครั้ง] 15 พ.ย.2543
10304 ไปราชการ บก.อก. 765/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10303 ไปราชการ บก.อก. 764/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 595 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10302 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 763/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10301 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 762/2543 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาคชัยยะระดับพื้นฐานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 51 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10300 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 761/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 73,74 [1 แผ่น อ่าน 615 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10299 ไปราชการ บก.อก. 760/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10298 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 759/2543 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมเรือนแถว อาคาร 2,3,4 ของกองบัญชาการศึกษา เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 09 พ.ย.2543
10297 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 758/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก สินาท โสตถิปัณฑะ [1 แผ่น อ่าน 633 ครั้ง] 09 พ.ย.2543
10296 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 755/2543 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
10295 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 755/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [10 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 30 ธ.ค.2542
10294 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 754/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กองบัญชาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
10293 ไปราชการ ว.ตร. 754/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 557 ครั้ง] 30 ธ.ค.2542
10292 ไปราชการ บก.อก. 753/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
10291 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 753/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ หลักสูตรการสืบสวนกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10290 ไปราชการ บก.อก. 752/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
10289 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 752/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10288 ไปราชการ บก.อก. 751/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 06 พ.ย.2543
10287 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 751/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจภูธรภาค 5 ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10286 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 750/2543 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [19 แผ่น อ่าน 549 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10285 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 750/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ หลักสูตรส่งกำลังบำรุง ระดับรองสารวัตร [2 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10284 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/25hp sadasdasdasdsa [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 25 ม.ค.2557
10283 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 749/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 542 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10282 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 749/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจหลักสูตรการสืบสวน [2 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10281 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 748/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10280 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 748/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และกองอำนวยการสถานฝึกอบรม หลักสูตรงานสอบสวนคดียาเสพย์ติดให้โทษ รุ่นที่ 25,26 และหลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดให้โทษ รุ่นที่ 9 [2 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10279 ไปราชการ บก.อก. 747/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10278 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 746/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 580 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10277 ไปราชการ บก.อก. 746/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10276 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 745/2543 เลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 586 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10275 ไปราชการ บก.อก. 745/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 560 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10274 ไปราชการ บก.อก. 744/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 701 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10273 ไปราชการ บก.อก. 744/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10272 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 743/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 591 ครั้ง] 01 พ.ย.2543
10271 ไปราชการ บก.อก. 743/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10270 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 742/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 27 ต.ค.2543
10269 ไปราชการ บก.อก. 742/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 563 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10268 ไปราชการ บก.อก. 741/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 26 ต.ค.2543
10267 ไปราชการ บก.อก. 741/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10266 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 740/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 561 ครั้ง] 26 ต.ค.2543
10265 ไปราชการ บก.อก. 740/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10264 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 739/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 26 ต.ค.2543
10263 ไปราชการ บก.อก. 739/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 543 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10262 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 738/2543 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 607 ครั้ง] 25 ต.ค.2543
10261 ไปราชการ บก.อก. 738/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10260 ไปราชการ บก.อก. 737/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 25 ต.ค.2543
10259 ไปราชการ บก.อก. 737/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 666 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10258 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 736/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา กองบัญชาการการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [3 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 25 ต.ค.2543
10257 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 736/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 57 [2 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 28 ธ.ค.2542
10256 ไปราชการ บก.อก. 735/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 19 ต.ค.2543
10255 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 735/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 28 ธ.ค.2542
10254 ไปราชการ บก.อก. 734/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 18 ต.ค.2543
10253 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 734/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 56 [17 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
10252 ไปราชการ บก.อก. 733/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 18 ต.ค.2543
10251 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 733/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการสอบบุคลิกภาพ การคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
10250 ไปราชการ บก.อก. 732/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 17 ต.ค.2543
10249 ไปราชการ บก.อก. 732/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
10248 ไปราชการ บก.อก. 731/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 17 ต.ค.2543
10247 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 731/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
10246 ไปราชการ บก.อก. 730/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 13 ต.ค.2543
10245 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 730/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจภูธร ภาค 2 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน [3 แผ่น อ่าน 621 ครั้ง] 24 ธ.ค.2542
10244 ไปราชการ บก.อก. 729/2543 แก้ไขคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 706/2543 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2543 [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 13 ต.ค.2543
10243 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 729/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 24 ธ.ค.2542
10242 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 728/2543 แก้ไข เปลี่ยนแปลงการมอบหมายการปกครองบังคับบัญชา [1 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 16 ต.ค.2543
10241 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 728/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร เกี่ยวกับยาเสพย์ติดให้โทษ [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 24 ธ.ค.2542
10240 ไปราชการ บก.อก. 727/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 12 ต.ค.2543
10239 ไปราชการ บก.อก. 727/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 21 ธ.ค.2542
10238 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 726/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม, โรงจอดรถยนต์ผู้บริหาร, อาคารกองรักษาการณ์ และอาคารที่ทำการกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 12 ต.ค.2543
10237 ไปราชการ บก.อก. 726/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 20 ธ.ค.2542
10236 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 725/2543 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 12 ต.ค.2543
10235 ไปราชการ ว.ตร. 725/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 20 ธ.ค.2542
10234 ไปราชการ บก.อก. 724/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 11 ต.ค.2543
10233 ไปราชการ บก.อก. 724/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 17 ธ.ค.2542
10232 ไปราชการ บก.อก. 723/2543 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 07 ต.ค.2543
10231 ไปราชการ บก.อก. 723/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 17 ธ.ค.2542
10230 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 722/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 07 ต.ค.2543
10229 ไปราชการ บก.อก. 722/2542 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 17 ธ.ค.2542
10228 ไปราชการ บก.อก. 721/2543 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 07 ต.ค.2543
10227 ไปราชการ บก.อก. 721/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 16 ธ.ค.2542
10226 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 720/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับกองบัญชาการ เพื่อจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10225 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 720/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 16 ธ.ค.2542
10224 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 719/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10223 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 719/2542 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 15 ธ.ค.2542
10222 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 718/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10221 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 718/2542 การจัดตั้งองค์กรสนับสนุนการปฏิบัตงานของคณะกรรมการกองการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
10220 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 717/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจารคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10219 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 717/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการ โครงการสัมมนาความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
10218 ไปราชการ บก.อก. 716/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 549 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10217 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 716/2542 แต่งตั้งวิทยากรในการสัมมนาความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
10216 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 715/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10215 ไปราชการ บก.อก. 715/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
10214 ไปราชการ บก.อก. 714/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 05 ต.ค.2543
10213 ไปราชการ บก.อก. 714/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
10212 ไปราชการ บก.อก. 713/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติราชการ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 05 ต.ค.2543
10211 ไปราชการ บก.อก. 713/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
10210 ไปราชการ บก.อก. 712/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10209 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 712/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
10208 ไปราชการ บก.อก. 711/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10207 ไปราชการ บก.อก. 711/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
10206 ไปราชการ บก.อก. 710/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10205 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 710/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [5 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
10204 ไปราชการ บก.อก. 709/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10203 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 709/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการสอบบุคลิกภาพ และรวบรวมข้อมูลการสอบเพื่อทำบัญชีประกาศผลการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 09 ธ.ค.2542
10202 ไปราชการ บก.อก. 708/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10201 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 708/2542 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านรัฐสภาของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 09 ธ.ค.2542
10200 ไปราชการ บก.อก. 707/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10199 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 707/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 09 ธ.ค.2542
10198 ไปราชการ บก.อก. 706/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10197 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 706/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 08 ธ.ค.2542
10196 ไปราชการ บก.อก. 705/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10195 ไปราชการ บก.อก. 705/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 03 ธ.ค.2542
10194 ไปราชการ บก.อก. 704/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10193 ไปราชการ บก.อก. 704/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 03 ธ.ค.2542
10192 ไปราชการ บก.อก. 703/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10191 ไปราชการ บก.อก. 703/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 29 พ.ย.2542
10190 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 702/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 78 [12 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 31 ธ.ค.2546
10189 ไปราชการ บก.อก. 702/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10188 ไปราชการ บก.อก. 702/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 29 พ.ย.2542
10187 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 701/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 77 [12 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 31 ธ.ค.2546
10186 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 701/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10185 ไปราชการ บก.อก. 701/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 29 พ.ย.2542
10184 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ ว.ตร. 700/2546 ให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการและลงทัณ์ [12 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10183 ไปราชการ บก.อก. 700/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10182 ไปราชการ บก.อก. 700/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 26 พ.ย.2542
10181 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 699/2546 ให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการและลงทัณ์ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10180 ไปราชการ บก.อก. 699/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10179 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 699/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 7 ประจำปี 2543 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 26 พ.ย.2542
10178 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 698/2546 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10177 ไปราชการ บก.อก. 698/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10176 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 698/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 25 พ.ย.2542
10175 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 697/2546 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10174 ไปราชการ บก.อก. 697/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10173 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 697/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 24 พ.ย.2542
10172 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 696/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10171 ไปราชการ บก.อก. 696/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10170 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 696/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 56 [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 24 พ.ย.2542
10169 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 695/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10168 ไปราชการ บก.อก. 695/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10167 ไปราชการ บก.อก. 695/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 23 พ.ย.2542
10166 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 694/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10165 ไปราชการ บก.อก. 694/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10164 ไปราชการ บก.อก. 694/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 23 พ.ย.2542
10163 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 693/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10162 ไปราชการ บก.อก. 693/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10161 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 693/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 71 [4 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 23 พ.ย.2542
10160 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 692/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10159 ไปราชการ บก.อก. 692/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10158 ไปราชการ บก.อก. 692/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 19 พ.ย.2542
10157 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 691/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10156 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 691/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 03 ต.ค.2543
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553