<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

จัดเรียงข้อมูลตาม เลขที่คำสั่ง จากมากไปหาน้อย หน้า : 1/52
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10356 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 0/25f xzczxcxzcxzcz [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 25 ม.ค.2557
10355 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 819/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 21 ธ.ค.2543
10354 ไปราชการ บก.อก. 816/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 15 ธ.ค.2543
10353 ไปราชการ บก.อก. 815/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
10352 ไปราชการ บก.อก. 814/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 538 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
10351 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 813/2543 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
10350 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 812/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [3 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
10349 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 811/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตรายการสถานีวิทยุในเครือข่าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
10348 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 810/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสอบเพื่อทำบัญชีประกาศผลการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [4 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
10347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 809/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [5 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
10346 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 808/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการโครงการสัมมนาความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้สภาผู้แทนราษฏร ของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
10345 ไปราชการ บก.อก. 807/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 12 ธ.ค.2543
10344 ไปราชการ บก.อก. 806/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
10343 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 805/2543 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
10342 ไปราชการ บก.อก. 804/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
10341 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 803/2543 ตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ [6 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
10340 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 802/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 73 [4 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
10339 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 800/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [8 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 07 ธ.ค.2543
10338 ไปราชการ บก.อก. 798/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 04 ธ.ค.2543
10337 ไปราชการ บก.อก. 797/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
10336 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 796/2543 เลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
10335 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 795/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
10334 ไปราชการ บก.อก. 794/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
10333 ไปราชการ บก.อก. 793/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
10332 ไปราชการ บก.อก. 792/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10331 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 791/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อปรับระดับตำแหน่งกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10330 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 790/2543 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนเอกสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10329 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 789/2543 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10328 ไปราชการ บก.อก. 788/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10327 ไปราชการ บก.อก. 787/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10326 ไปราชการ บก.อก. 786/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
10325 ไปราชการ บก.อก. 785/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10324 ไปราชการ บก.อก. 784/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10323 ไปราชการ บก.อก. 783/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10322 ไปราชการ บก.อก. 782/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10321 ไปราชการ บก.อก. 781/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10320 ไปราชการ บก.อก. 780/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10319 ไปราชการ บก.อก. 779/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10318 ไปราชการ บก.อก. 778/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10317 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 777/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงาน หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 73 [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
10316 ไปราชการ บก.อก. 776/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 520 ครั้ง] 27 พ.ย.2543
10315 ไปราชการ บก.อก. 775/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 24 พ.ย.2543
10314 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 774/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 612 ครั้ง] 24 พ.ย.2543
10313 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 773/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 607 ครั้ง] 22 พ.ย.2543
10312 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 772/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาของกองบัญชาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 22 พ.ย.2543
10311 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 771/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการสอบบุคลิกภาพ การคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 21 พ.ย.2543
10310 ไปราชการ บก.อก. 770/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 20 พ.ย.2543
10309 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 769/2543 ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 17 พ.ย.2543
10308 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 768/2543 จัดตั้งองค์กรสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งของ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 17 พ.ย.2543
10307 ไปราชการ บก.อก. 767/2543 ให้ข้าราชการตำรวจและผู้ปฏิบัติธรรมเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 654 ครั้ง] 17 พ.ย.2543
10306 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 766/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งแต่งตั้ง [1 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 15 พ.ย.2543
10305 ไปราชการ บก.อก. 765/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10304 ไปราชการ บก.อก. 764/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 542 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10303 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 763/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10302 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 762/2543 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาคชัยยะระดับพื้นฐานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 51 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10301 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 761/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 73,74 [1 แผ่น อ่าน 580 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10300 ไปราชการ บก.อก. 760/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
10299 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 759/2543 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมเรือนแถว อาคาร 2,3,4 ของกองบัญชาการศึกษา เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 09 พ.ย.2543
10298 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 758/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก สินาท โสตถิปัณฑะ [1 แผ่น อ่าน 595 ครั้ง] 09 พ.ย.2543
10297 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 755/2543 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
10296 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 755/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [10 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 30 ธ.ค.2542
10295 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 754/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กองบัญชาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
10294 ไปราชการ ว.ตร. 754/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 30 ธ.ค.2542
10293 ไปราชการ บก.อก. 753/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
10292 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 753/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ หลักสูตรการสืบสวนกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10291 ไปราชการ บก.อก. 752/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
10290 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 752/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10289 ไปราชการ บก.อก. 751/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 06 พ.ย.2543
10288 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 751/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจภูธรภาค 5 ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10287 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 750/2543 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [19 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10286 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 750/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ หลักสูตรส่งกำลังบำรุง ระดับรองสารวัตร [2 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10285 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/25hp sadasdasdasdsa [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 25 ม.ค.2557
10284 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 749/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10283 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 749/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจหลักสูตรการสืบสวน [2 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10282 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 748/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10281 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 748/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และกองอำนวยการสถานฝึกอบรม หลักสูตรงานสอบสวนคดียาเสพย์ติดให้โทษ รุ่นที่ 25,26 และหลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดให้โทษ รุ่นที่ 9 [2 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10280 ไปราชการ บก.อก. 747/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10279 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 746/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10278 ไปราชการ บก.อก. 746/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10277 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 745/2543 เลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10276 ไปราชการ บก.อก. 745/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10275 ไปราชการ บก.อก. 744/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 661 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
10274 ไปราชการ บก.อก. 744/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10273 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 743/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 01 พ.ย.2543
10272 ไปราชการ บก.อก. 743/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10271 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 742/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 27 ต.ค.2543
10270 ไปราชการ บก.อก. 742/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10269 ไปราชการ บก.อก. 741/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 26 ต.ค.2543
10268 ไปราชการ บก.อก. 741/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10267 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 740/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 26 ต.ค.2543
10266 ไปราชการ บก.อก. 740/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10265 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 739/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 26 ต.ค.2543
10264 ไปราชการ บก.อก. 739/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10263 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 738/2543 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 25 ต.ค.2543
10262 ไปราชการ บก.อก. 738/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10261 ไปราชการ บก.อก. 737/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 25 ต.ค.2543
10260 ไปราชการ บก.อก. 737/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 635 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
10259 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 736/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา กองบัญชาการการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [3 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 25 ต.ค.2543
10258 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 736/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 57 [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 28 ธ.ค.2542
10257 ไปราชการ บก.อก. 735/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 19 ต.ค.2543
10256 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 735/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 28 ธ.ค.2542
10255 ไปราชการ บก.อก. 734/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 18 ต.ค.2543
10254 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 734/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 56 [17 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
10253 ไปราชการ บก.อก. 733/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 18 ต.ค.2543
10252 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 733/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการสอบบุคลิกภาพ การคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
10251 ไปราชการ บก.อก. 732/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 17 ต.ค.2543
10250 ไปราชการ บก.อก. 732/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
10249 ไปราชการ บก.อก. 731/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 17 ต.ค.2543
10248 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 731/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
10247 ไปราชการ บก.อก. 730/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 13 ต.ค.2543
10246 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 730/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจภูธร ภาค 2 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน [3 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 24 ธ.ค.2542
10245 ไปราชการ บก.อก. 729/2543 แก้ไขคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 706/2543 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2543 [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 13 ต.ค.2543
10244 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 729/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 24 ธ.ค.2542
10243 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 728/2543 แก้ไข เปลี่ยนแปลงการมอบหมายการปกครองบังคับบัญชา [1 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 16 ต.ค.2543
10242 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 728/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร เกี่ยวกับยาเสพย์ติดให้โทษ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 24 ธ.ค.2542
10241 ไปราชการ บก.อก. 727/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 12 ต.ค.2543
10240 ไปราชการ บก.อก. 727/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 21 ธ.ค.2542
10239 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 726/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม, โรงจอดรถยนต์ผู้บริหาร, อาคารกองรักษาการณ์ และอาคารที่ทำการกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 12 ต.ค.2543
10238 ไปราชการ บก.อก. 726/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 20 ธ.ค.2542
10237 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 725/2543 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 12 ต.ค.2543
10236 ไปราชการ ว.ตร. 725/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 20 ธ.ค.2542
10235 ไปราชการ บก.อก. 724/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 11 ต.ค.2543
10234 ไปราชการ บก.อก. 724/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 17 ธ.ค.2542
10233 ไปราชการ บก.อก. 723/2543 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 07 ต.ค.2543
10232 ไปราชการ บก.อก. 723/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 17 ธ.ค.2542
10231 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 722/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 07 ต.ค.2543
10230 ไปราชการ บก.อก. 722/2542 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 17 ธ.ค.2542
10229 ไปราชการ บก.อก. 721/2543 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 07 ต.ค.2543
10228 ไปราชการ บก.อก. 721/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 16 ธ.ค.2542
10227 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 720/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับกองบัญชาการ เพื่อจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10226 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 720/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 16 ธ.ค.2542
10225 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 719/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10224 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 719/2542 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 15 ธ.ค.2542
10223 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 718/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10222 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 718/2542 การจัดตั้งองค์กรสนับสนุนการปฏิบัตงานของคณะกรรมการกองการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
10221 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 717/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจารคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10220 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 717/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการ โครงการสัมมนาความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
10219 ไปราชการ บก.อก. 716/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10218 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 716/2542 แต่งตั้งวิทยากรในการสัมมนาความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
10217 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 715/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
10216 ไปราชการ บก.อก. 715/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
10215 ไปราชการ บก.อก. 714/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 05 ต.ค.2543
10214 ไปราชการ บก.อก. 714/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
10213 ไปราชการ บก.อก. 713/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 05 ต.ค.2543
10212 ไปราชการ บก.อก. 713/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
10211 ไปราชการ บก.อก. 712/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10210 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 712/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
10209 ไปราชการ บก.อก. 711/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10208 ไปราชการ บก.อก. 711/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
10207 ไปราชการ บก.อก. 710/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10206 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 710/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [5 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
10205 ไปราชการ บก.อก. 709/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10204 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 709/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการสอบบุคลิกภาพ และรวบรวมข้อมูลการสอบเพื่อทำบัญชีประกาศผลการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 09 ธ.ค.2542
10203 ไปราชการ บก.อก. 708/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10202 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 708/2542 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านรัฐสภาของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 09 ธ.ค.2542
10201 ไปราชการ บก.อก. 707/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10200 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 707/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 09 ธ.ค.2542
10199 ไปราชการ บก.อก. 706/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10198 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 706/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 08 ธ.ค.2542
10197 ไปราชการ บก.อก. 705/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10196 ไปราชการ บก.อก. 705/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 03 ธ.ค.2542
10195 ไปราชการ บก.อก. 704/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10194 ไปราชการ บก.อก. 704/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 03 ธ.ค.2542
10193 ไปราชการ บก.อก. 703/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10192 ไปราชการ บก.อก. 703/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 29 พ.ย.2542
10191 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 702/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 78 [12 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 31 ธ.ค.2546
10190 ไปราชการ บก.อก. 702/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10189 ไปราชการ บก.อก. 702/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 29 พ.ย.2542
10188 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 701/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 77 [12 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 31 ธ.ค.2546
10187 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 701/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10186 ไปราชการ บก.อก. 701/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 29 พ.ย.2542
10185 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ ว.ตร. 700/2546 ให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการและลงทัณ์ [12 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10184 ไปราชการ บก.อก. 700/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10183 ไปราชการ บก.อก. 700/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 26 พ.ย.2542
10182 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 699/2546 ให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการและลงทัณ์ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10181 ไปราชการ บก.อก. 699/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10180 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 699/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 7 ประจำปี 2543 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 26 พ.ย.2542
10179 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 698/2546 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10178 ไปราชการ บก.อก. 698/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10177 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 698/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 25 พ.ย.2542
10176 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 697/2546 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10175 ไปราชการ บก.อก. 697/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10174 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 697/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 24 พ.ย.2542
10173 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 696/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10172 ไปราชการ บก.อก. 696/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10171 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 696/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 56 [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 24 พ.ย.2542
10170 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 695/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10169 ไปราชการ บก.อก. 695/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10168 ไปราชการ บก.อก. 695/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 23 พ.ย.2542
10167 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 694/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10166 ไปราชการ บก.อก. 694/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10165 ไปราชการ บก.อก. 694/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 23 พ.ย.2542
10164 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 693/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10163 ไปราชการ บก.อก. 693/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10162 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 693/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 71 [4 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 23 พ.ย.2542
10161 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 692/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10160 ไปราชการ บก.อก. 692/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10159 ไปราชการ บก.อก. 692/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 19 พ.ย.2542
10158 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 691/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10157 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 691/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 03 ต.ค.2543
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553