<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

จัดเรียงข้อมูลตาม ชื่อเรื่อง จากมากไปหาน้อย หน้า : 1/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10355 - บก.อก. 201/2534 อนุณาตให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 543 ครั้ง] 23 พ.ค.2534
10354 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 149/2544 อนุญาติให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
10353 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 497/2539 อนุญาติให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 18 ก.ย.2539
10352 - บก.อก. 95/2546 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 25 ก.พ.2546
10351 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 224/2549 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 09 ต.ค.2549
10350 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 197/2548 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 18 พ.ค.2548
10349 - บก.อก. 602/2546 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 05 พ.ย.2546
10348 - บก.อก. 199/2545 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
10347 - บก.อก. 541/2545 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 14 ต.ค.2545
10346 - บก.อก. 24/2543 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 12 ม.ค.2543
10345 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 94/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 14 มี.ค.2538
10344 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 421/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 25 ธ.ค.2538
10343 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 165/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 01 พ.ค.2538
10342 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 324/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 28 ก.ย.2538
10341 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 338/2542 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 16 มิ.ย.2542
10340 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 338/2537 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 25 ต.ค.2537
10339 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 178/2542 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 01 เม.ย.2542
10338 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 19/2535 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 16 ม.ค.2535
10337 - บก.อก. 97/2540 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 19 ก.พ.2540
10336 - บก.อก. 152/2540 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 25 มี.ค.2540
10335 - บก.อก. 187/2540 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 22 เม.ย.2540
10334 - บก.อก. 188/2540 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 22 เม.ย.2540
10333 - บก.อก. 235/2540 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 22 พ.ค.2540
10332 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 518/2539 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 15 ต.ค.2539
10331 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 14/2534 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 810 ครั้ง] 18 ม.ค.2534
10330 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 671/2547 อนุญาตให้ลุกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 27 ธ.ค.2547
10329 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 171/2537 อนุญาตให้ลุกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 31 พ.ค.2537
10328 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 161/2535 อนุญาตให้ลุกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 08 มิ.ย.2535
10327 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2548 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 08 ก.พ.2548
10326 - บก.อก. 438/2546 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 26 ส.ค.2546
10325 - บก.อก. 588/2546 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 24 ต.ค.2546
10324 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 97/2538 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
10323 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 104/2538 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 16 มี.ค.2538
10322 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 230/2538 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 26 มิ.ย.2538
10321 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 68/2537 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 572 ครั้ง] 15 ก.พ.2537
10320 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 257/2541 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 18 มิ.ย.2541
10319 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 112/2539 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 22 ก.พ.2539
10318 - บก.อก. 136/2534 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 652 ครั้ง] 09 เม.ย.2534
10317 - บก.อก. 213/2534 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 586 ครั้ง] 12 มิ.ย.2534
10316 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 217/2534 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 20 มิ.ย.2534
10315 - ฝรก. 4/2557 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 1189 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10314 - ฝรก. 80/2557 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 17 มี.ค.2557
10313 - บช.ศ. 110/2559 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 23 พ.ค.2559
10312 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 61/2538 อณุญาติให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 596 ครั้ง] 17 ก.พ.2538
10311 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 93/2538 อณุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 621 ครั้ง] 14 มี.ค.2538
10310 ไปราชการ บก.อก. 365/2540 ให้เลื่อนการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 08 ส.ค.2540
10309 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 212/2551 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 19 ส.ค.2551
10308 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 104/2550 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 17 พ.ค.2550
10307 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 115/2549 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 31 พ.ค.2549
10306 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 228/2549 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 12 ต.ค.2549
10305 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 431/2548 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 18 พ.ย.2548
10304 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 209/2548 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 25 พ.ค.2548
10303 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 617/2547 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [4 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 22 พ.ย.2547
10302 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 112/2553 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 23 เม.ย.2553
10301 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 264/2551 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 30 ก.ย.2551
10300 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 230/2550 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 28 ก.ย.2550
10299 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 67/2550 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 30 มี.ค.2550
10298 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 85/2549 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 24 เม.ย.2549
10297 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 217/2549 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
10296 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 169/2548 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
10295 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 246/2547 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
10294 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 537/2547 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 30 ก.ย.2547
10293 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 260/2545 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
10292 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 457/2544 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
10291 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 84/2555 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 30 มี.ค.2555
10290 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 91/2556 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 29 มี.ค.2556
10289 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 314/2556 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 30 ก.ย.2556
10288 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 85/2557 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 31 มี.ค.2557
10287 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 74/2559 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 30 มี.ค.2559
10286 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 593/2544 ใหลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
10285 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 393/2547 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [7 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
10284 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 274/2555 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
10283 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 286/2552 ให้ลุกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 30 ก.ย.2552
10282 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 94/2552 ให้ลุกจ้างได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 31 มี.ค.2552
10281 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 591/2546 ให้ราชการตำรวจหมดสิทธิรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 27 ต.ค.2546
10280 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 152/2546 ให้ราชการตำรวจหมดสิทธิรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 31 มี.ค.2546
10279 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 484/2534 ให้ราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการปรามปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ย.) [1 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 18 พ.ค.2534
10278 ไปราชการ ว.ตร. 623/2545 ให้ราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 20 พ.ย.2545
10277 ไปราชการ บก.อก. 409/2545 ให้ราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 07 ส.ค.2545
10276 ไปราชการ บก.อก. 543/2545 ให้ราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 14 ต.ค.2545
10275 ไปราชการ บก.อก. 414/2546 ให้ราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพื่อร่วมสังเกตการณ์ในโครงการอบอมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู อาจารย์(วิชาภาษาอังกฤษ) [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 14 ส.ค.2546
10274 ไปราชการ บก.อก. 508/2545 ให้ราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 30 ก.ย.2545
10273 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 507/2545 ให้ราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 30 ก.ย.2545
10272 ไปราชการ บก.อก. 357/2534 ให้ราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 24 ก.ย.2534
10271 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 474/2546 ให้ราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่75(กองกับการโรงเรียนตำรวจภุธร 7) [12 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 21 ก.ค.2546
10270 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 473/2544 ให้ราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต [5 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 14 ก.ย.2544
10269 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 423/2538 ให้ราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 19 [11 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 26 ธ.ค.2538
10268 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 630/2545 ให้ราชการเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 77 [5 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 04 พ.ย.2545
10267 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 384/2534 ให้รองผู้บัญชาการศึกษารักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 16 ต.ค.2534
10266 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 146/2534 ให้รองผู้บัญชาการศึกษารักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 655 ครั้ง] 19 เม.ย.2534
10265 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 162/2545 ให้ยุติเรื่องวินัย [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 22 มี.ค.2545
10264 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 276/2545 ให้ยุติเรื่องทางวินัยให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการ [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 04 มิ.ย.2545
10263 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 344/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
10262 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 368/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 16 ก.ค.2547
10261 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 261/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 31 พ.ค.2547
10260 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 509/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 29 ก.ย.2547
10259 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 639/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 01 ธ.ค.2547
10258 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 358/2546 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [4 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 21 ก.ค.2546
10257 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 99/2542 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 16 ก.พ.2542
10256 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 106/2551 ให้ยกเลิกคำสั่งทางปกครอง และดำเนินกระบวนการสอบสวนวินัยใหม่ [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 01 พ.ค.2551
10255 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 279/2538 ให้ยกเลิกคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 57/2538 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 บางส่วน [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
10254 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 3/2535 ให้เพิมทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2193 ครั้ง] 02 ม.ค.2535
10253 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 2/2535 ให้เพิมทัณฑ์ข้าราขการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2169 ครั้ง] 02 ม.ค.2535
10252 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 221/2554 ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และให้ลงโทษปลดออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 17 พ.ย.2554
10251 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 151/2544 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
10250 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 206/2544 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 25 เม.ย.2544
10249 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 468/2544 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 12 ก.ย.2544
10248 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 497/2544 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 25 ก.ย.2544
10247 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 773/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 652 ครั้ง] 22 พ.ย.2543
10246 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 701/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
10245 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 662/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 15 ก.ย.2543
10244 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 675/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
10243 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 681/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
10242 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 682/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
10241 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 683/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
10240 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 685/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 27 ก.ย.2543
10239 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 688/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 29 ก.ย.2543
10238 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 691/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 03 ต.ค.2543
10237 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 769/2543 ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 576 ครั้ง] 17 พ.ย.2543
10236 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 205/2541 ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 25 พ.ค.2541
10235 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 160/2554 ให้ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 82 [1 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 05 ส.ค.2554
10234 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 390/2540 ให้ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 48 [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 29 ส.ค.2540
10233 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 432/2545 ให้ใช้ระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงโทษนักเรียนพลตำรวจ พ.ศ. 2545 [1 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 19 ส.ค.2545
10232 - บก.อก. 368/2545 ให้ใช้ระเบียบการวัดผลการเรียน ภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ พ.ศ. 2545 [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 16 ก.ค.2545
10231 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 272/2553 ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 28 ต.ค.2553
10230 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 72/2555 ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 26 มี.ค.2555
10229 - บช.ศ. 19/2556 ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 23 ม.ค.2556
10228 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 52/2555 ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 27 ก.พ.2555
10227 - บช.ศ. 40/2558 ให้ใช้แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
10226 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 547/2544 ให้ใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2545 ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 31 ต.ค.2544
10225 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 39/2546 ให้ใช้แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2546 ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 28 ม.ค.2546
10224 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 255/2535 ให้ใช้แผนกองบัญชาการศึกษาแม่บท ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535 - 2539) [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
10223 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 601/2541 ให้ใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น [1 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 17 ธ.ค.2541
10222 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 435/2545 ให้ชุดตรวจประเมินการฝึกภาคปฏิบัติเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 19 ส.ค.2545
10221 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 562/2545 ให้ชุดตรวจประเมินการฝึกภาคปฏิบัติเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 25 ต.ค.2545
10220 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 77/2548 ให้ชำระค่าสินไหมทดแทน [2 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
10219 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 359/2547 ให้ชำระค่าสินไหมทดแทน [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 12 ก.ค.2547
10218 ไปราชการ บก.อก. 307/2538 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 12 ก.ย.2538
10217 ไปราชการ บก.อก. 306/2538 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 12 ก.ย.2538
10216 ไปราชการ บก.อก. 305/2538 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 12 ก.ย.2538
10215 ไปราชการ บก.อก. 300/2538 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 07 ก.ย.2538
10214 ไปราชการ บก.อก. 299/2538 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 31 ส.ค.2538
10213 ไปราชการ บก.อก. 419/2535 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 24 ธ.ค.2535
10212 ไปราชการ บก.อก. 202/2541 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 22 พ.ค.2541
10211 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 253/2538 ให้ช้าราชการตำรวจข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 21 ก.ค.2538
10210 ไปราชการ บก.อก. 235/2536 ให้ชข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 20 ก.ย.2536
10209 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 349/2539 ให้จ้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 13 [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 05 ส.ค.2539
10208 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 294/2552 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [3 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 26 ต.ค.2552
10207 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 219/2551 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 25 ส.ค.2551
10206 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 243/2550 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 09 ต.ค.2550
10205 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 278/2550 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 19 พ.ย.2550
10204 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 329/2552 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [1 แผ่น อ่าน 627 ครั้ง] 08 ธ.ค.2552
10203 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 70/2553 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 560 ครั้ง] 17 มี.ค.2553
10202 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 289/2553 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 12 พ.ย.2553
10201 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 221/2550 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 27 ก.ย.2550
10200 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 106/2550 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 25 พ.ค.2550
10199 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 116/2549 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 02 มิ.ย.2549
10198 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 274/2549 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 13 ธ.ค.2549
10197 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 437/2548 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 28 พ.ย.2548
10196 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 443/2548 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 07 ธ.ค.2548
10195 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 283/2548 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 26 ก.ค.2548
10194 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 233/2548 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
10193 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 2/2551 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 2123 ครั้ง] 04 ม.ค.2551
10192 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 114/2551 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 15 พ.ค.2551
10191 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 126/2554 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 29 มิ.ย.2554
10190 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 417/2542 ให้ค่าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 26 ก.ค.2542
10189 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 404/2545 ให้คระทำงานตรวจความพร้อมในการสอนภาคปฏิบัติหลักสูตรสำหับฝึกอบอมพลตำรวจ ภาคเรียนที่ 2และให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 06 ส.ค.2545
10188 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 370/2545 ให้คณะทำงานตรวจสอบความพร้อมในการสอนภาคปฏิบัติหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาคเรียนที่ 2 เดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 17 ก.ค.2545
10187 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 425/2548 ให้ข้าราชตำรวจหมดสิทธได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 14 พ.ย.2548
10186 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 167/2548 ให้ข้าราชตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [14 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 29 เม.ย.2548
10185 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 605/2540 ให้ข้าราชตำรวจเข้ารีบการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นท่67 [4 แผ่น อ่าน 561 ครั้ง] 17 ธ.ค.2540
10184 ไปราชการ บก.อก. 211/2539 ให้ข้าราชตำรวจการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 566 ครั้ง] 03 พ.ค.2539
10183 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 127/2553 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที 31 [4 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 07 พ.ค.2553
10182 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 124/2552 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 30 [5 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 29 เม.ย.2552
10181 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 128/2552 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 66 [9 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 11 พ.ค.2552
10180 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 120/2551 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 62 [9 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 29 พ.ค.2551
10179 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 132/2550 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 58 [10 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 26 มิ.ย.2550
10178 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 310/2551 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 87 [4 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 09 ธ.ค.2551
10177 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 291/2550 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 86 [4 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 03 ธ.ค.2550
10176 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 200/2552 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 29 [7 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 22 ก.ค.2552
10175 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 166/2551 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28 [7 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 09 ก.ค.2551
10174 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 125/2550 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 27 [8 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 12 มิ.ย.2550
10173 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 32/2555 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 01 ก.พ.2555
10172 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 15/2534 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการพิเศษเพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติ [2 แผ่น อ่าน 860 ครั้ง] 23 ม.ค.2534
10171 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 80/2536 ให้ข้าราชการตำราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 21 เม.ย.2536
10170 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 387/2537 ให้ข้าราชการตำราจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 07 ธ.ค.2537
10169 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 329/2535 ให้ข้าราชการตำราจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 16 ต.ค.2535
10168 ไปราชการ บก.อก. 585/2545 ให้ข้าราชการตำรวตเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
10167 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 387/2539 ให้ข้าราชการตำรวช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 22 ก.ค.2539
10166 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 201/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจาการาชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 23 เม.ย.2544
10165 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 220/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจาการาชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 11 พ.ค.2544
10164 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 266/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจาการาชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 30 พ.ค.2544
10163 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 25/2547 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 14 ม.ค.2547
10162 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 612/2546 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 13 พ.ย.2546
10161 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 22/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 572 ครั้ง] 11 ม.ค.2543
10160 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 668/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
10159 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 163/2541 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 28 เม.ย.2541
10158 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 609/2540 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 19 ธ.ค.2540
10157 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 633/2547 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 30 พ.ย.2547
10156 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 30/2545 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553