<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

จัดเรียงข้อมูลตาม กลุ่มคำสั่ง จากมากไปหาน้อย หน้า : 1/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10355 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 104/2553 เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ [1 แผ่น อ่าน 589 ครั้ง] 07 เม.ย.2553
10354 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 212/2550 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 21 ก.ย.2550
10353 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 456/2548 ลงโทษภาคทัณฑ์ [2 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 21 ธ.ค.2548
10352 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 77/2548 ให้ชำระค่าสินไหมทดแทน [2 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 25 ก.พ.2548
10351 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 248/2548 ให้ข้าราชการตำรวจกลับคืนสู่ฐานะเดิม [1 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 20 มิ.ย.2548
10350 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 213/2548 ลงโทษกักขัง [2 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 30 พ.ค.2548
10349 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 95/2547 ลงโทษข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 26 ก.พ.2547
10348 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 96/2547 ลงโทษข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 26 ก.พ.2547
10347 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 344/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
10346 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 359/2547 ให้ชำระค่าสินไหมทดแทน [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 12 ก.ค.2547
10345 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 368/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 16 ก.ค.2547
10344 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 370/2547 ลงโทษไลข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 19 ก.ค.2547
10343 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 379/2547 แก้ไขเปลี้ยนแปลงอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 20 ก.ค.2547
10342 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 261/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 31 พ.ค.2547
10341 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 262/2547 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 31 พ.ค.2547
10340 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 275/2547 ลงโทษข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 07 มิ.ย.2547
10339 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 10/2547 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 1144 ครั้ง] 06 ม.ค.2547
10338 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 25/2547 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 14 ม.ค.2547
10337 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 509/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 29 ก.ย.2547
10336 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 510/2547 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 29 ก.ย.2547
10335 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 639/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 01 ธ.ค.2547
10334 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 106/2551 ให้ยกเลิกคำสั่งทางปกครอง และดำเนินกระบวนการสอบสวนวินัยใหม่ [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 01 พ.ค.2551
10333 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 188/2546 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 28 เม.ย.2546
10332 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 203/2546 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 09 พ.ค.2546
10331 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 227/2546 เปลี่ยนประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 22 พ.ค.2546
10330 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 358/2546 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [4 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 21 ก.ค.2546
10329 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 636/2546 แก้ไขเปลียนแปลงคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 28 พ.ย.2546
10328 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 699/2546 ให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการและลงทัณ์ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10327 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ ว.ตร. 700/2546 ให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการและลงทัณ์ [12 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
10326 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 575/2546 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 15 ต.ค.2546
10325 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 613/2546 ให่ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการและลงทัณฑ์ [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 13 พ.ย.2546
10324 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 608/2546 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจและยุติเรื่อง [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 07 พ.ย.2546
10323 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 22/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 17 ม.ค.2545
10322 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 23/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 17 ม.ค.2545
10321 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 24/2545 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 563 ครั้ง] 17 ม.ค.2545
10320 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 30/2545 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
10319 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 32/2545 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
10318 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 33/2545 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 543 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
10317 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 35/2545 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 592 ครั้ง] 22 ม.ค.2545
10316 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 124/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
10315 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 125/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 568 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
10314 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 126/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
10313 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 127/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 544 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
10312 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 128/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 07 มี.ค.2545
10311 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 138/2545 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 13 มี.ค.2545
10310 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 139/2545 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 13 มี.ค.2545
10309 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 160/2545 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 22 มี.ค.2545
10308 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 162/2545 ให้ยุติเรื่องวินัย [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 22 มี.ค.2545
10307 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 7/2546 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [3 แผ่น อ่าน 1714 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10306 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 9/2546 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1499 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10305 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 10/2546 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1222 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10304 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 11/2546 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1130 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10303 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 71/2546 ถอดยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 18 ก.พ.2546
10302 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 74/2546 ถอดยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 18 ก.พ.2546
10301 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 123/2546 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 11 มี.ค.2546
10300 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 180/2545 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 11 เม.ย.2545
10299 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 146/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากทางราชการ [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
10298 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 148/2544 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
10297 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 149/2544 อนุญาติให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 12 มี.ค.2544
10296 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 184/2544 เปลี่ยนผู้ช่วยผู้สืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 02 เม.ย.2544
10295 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 189/2544 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจารคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 12 เม.ย.2544
10294 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 201/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจาการาชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 23 เม.ย.2544
10293 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 232/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
10292 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 221/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 13 พ.ค.2546
10291 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 222/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 13 พ.ค.2546
10290 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 223/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 13 พ.ค.2546
10289 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 224/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 13 พ.ค.2546
10288 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 217/2544 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [12 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 10 พ.ค.2544
10287 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 220/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจาการาชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 11 พ.ค.2544
10286 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 266/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจาการาชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 30 พ.ค.2544
10285 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 293/2544 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
10284 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 276/2545 ให้ยุติเรื่องทางวินัยให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการ [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 04 มิ.ย.2545
10283 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 277/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 04 มิ.ย.2545
10282 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 316/2545 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 25 มิ.ย.2545
10281 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 620/2544 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 07 ธ.ค.2544
10280 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 642/2544 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 20 ธ.ค.2544
10279 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 643/2544 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 20 ธ.ค.2544
10278 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 366/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณ์ข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 15 ก.ค.2545
10277 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 488/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 18 ก.ย.2544
10276 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 432/2545 ให้ใช้ระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงโทษนักเรียนพลตำรวจ พ.ศ. 2545 [1 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 19 ส.ค.2545
10275 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 107/2543 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
10274 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 108/2543 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 647 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
10273 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 578/2543 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
10272 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 76/2543 ตัดคะแนความประพฤติผู้เข้ารับการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 607 ครั้ง] 08 เม.ย.2543
10271 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 725/2543 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 12 ต.ค.2543
10270 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 31/2543 ลงโทษไล่ข้าราราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 641 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
10269 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 22/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 572 ครั้ง] 11 ม.ค.2543
10268 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 193/2543 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 05 เม.ย.2543
10267 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 668/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
10266 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 669/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากทางราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
10265 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 670/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากทางราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
10264 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 678/2543 ลงโทษข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
10263 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 679/2543 เปลี่ยนแปลงคำสั่ง ลงทัณฑ์ ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
10262 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 684/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากทางราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 27 ก.ย.2543
10261 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 300/2543 ลงโทษข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 19 พ.ค.2543
10260 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 311/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 22 พ.ค.2543
10259 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 5/2538 ห้ามข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษาเป็นผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันหรือผู้รับรองบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2063 ครั้ง] 10 ม.ค.2538
10258 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 6/2538 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 2020 ครั้ง] 11 ม.ค.2538
10257 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 24/2538 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 24 ม.ค.2538
10256 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 36/2538 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 628 ครั้ง] 24 ม.ค.2538
10255 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ ว.ตร. 51/2538 ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 31 ม.ค.2538
10254 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 52/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์เก่าชำรุด [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 02 ก.พ.2538
10253 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 53/2538 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 07 ก.พ.2538
10252 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 57/2538 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 10 ก.พ.2538
10251 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 61/2538 อณุญาติให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 596 ครั้ง] 17 ก.พ.2538
10250 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 93/2538 อณุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 621 ครั้ง] 14 มี.ค.2538
10249 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 94/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 14 มี.ค.2538
10248 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 96/2538 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
10247 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 422/2538 ปลดลูกจ้างประจำออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 25 ธ.ค.2538
10246 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 97/2538 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
10245 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 283/2538 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
10244 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 421/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 25 ธ.ค.2538
10243 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 282/2538 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
10242 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 104/2538 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 16 มี.ค.2538
10241 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 109/2538 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 394/2537 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2537 [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
10240 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 261/2538 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 520 ครั้ง] 28 ก.ค.2538
10239 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 165/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 01 พ.ค.2538
10238 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 345/2538 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 18 ต.ค.2538
10237 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 179/2538 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 12 พ.ค.2538
10236 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 324/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 28 ก.ย.2538
10235 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 325/2538 ไล่ราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 28 ก.ย.2538
10234 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 30/2537 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 562 ครั้ง] 27 ม.ค.2537
10233 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 8/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 1740 ครั้ง] 12 ม.ค.2537
10232 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 42/2537 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 655 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
10231 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 54/2537 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 07 ก.พ.2537
10230 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 68/2537 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 572 ครั้ง] 15 ก.พ.2537
10229 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 95/2537 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 16 มี.ค.2537
10228 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 201/2537 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 23 เม.ย.2537
10227 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 184/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 14 มิ.ย.2537
10226 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 183/2537 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 14 มิ.ย.2537
10225 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 180/2537 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 13 มิ.ย.2537
10224 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 179/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 08 มิ.ย.2537
10223 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 171/2537 อนุญาตให้ลุกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 31 พ.ค.2537
10222 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 168/2537 ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 30 พ.ค.2537
10221 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 167/2537 ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง [1 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 30 พ.ค.2537
10220 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 159/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 20 พ.ค.2537
10219 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 156/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 20 พ.ค.2537
10218 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 67/2537 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 15 ก.พ.2537
10217 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 73/2537 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 21 ก.พ.2537
10216 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 116/2537 ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 15 เม.ย.2537
10215 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 111/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 04 เม.ย.2537
10214 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 109/2537 แต่งตั้งคณะกรรมสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 31 มี.ค.2537
10213 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 312/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 20 ก.ย.2537
10212 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 287/2537 ปลดข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 31 ส.ค.2537
10211 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 279/2537 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 94/2536 [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 22 ส.ค.2537
10210 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 338/2537 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 25 ต.ค.2537
10209 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 3/2542 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 2022 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10208 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 401/2542 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 19 ก.ค.2542
10207 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 418/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 26 ก.ค.2542
10206 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 419/2542 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 26 ก.ค.2542
10205 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 446/2542 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 13 ส.ค.2542
10204 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 44/2542 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
10203 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 496/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 07 ก.ย.2542
10202 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 99/2542 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 16 ก.พ.2542
10201 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 123/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 03 มี.ค.2542
10200 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 132/2542 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 08 ก.พ.2542
10199 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 137/2542 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 09 ก.พ.2542
10198 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 152/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 17 มี.ค.2542
10197 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 177/2542 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 01 เม.ย.2542
10196 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 178/2542 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 01 เม.ย.2542
10195 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 181/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 02 เม.ย.2542
10194 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 185/2542 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 07 เม.ย.2542
10193 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 279/2542 ลงโทษไล่ข้าราราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 21 พ.ค.2542
10192 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 235/2542 ลงโทษไล่ข้าราราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 07 พ.ค.2542
10191 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 48/2536 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 11 ก.พ.2536
10190 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 64/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 12 มี.ค.2536
10189 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 57/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 25 ก.พ.2536
10188 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 81/2536 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 23 เม.ย.2536
10187 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 102/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 13 พ.ค.2536
10186 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 94/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 06 พ.ค.2536
10185 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 322/2536 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 25 พ.ย.2536
10184 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 321/2536 ตั้งกรรมการสอบสวยข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 25 พ.ย.2536
10183 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 257/2536 ยกเลิกคำสั่งห้ามเข้าเขตจังหวัดขอนแข่น [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 12 ต.ค.2536
10182 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 256/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 12 ต.ค.2536
10181 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 255/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 08 ต.ค.2536
10180 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 120/2536 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 09 มิ.ย.2536
10179 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 119/2536 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 09 มิ.ย.2536
10178 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 4/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 2108 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10177 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 9/2541 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 1587 ครั้ง] 13 ม.ค.2541
10176 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 16/2541 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 605 ครั้ง] 15 ม.ค.2541
10175 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 420/2535 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 24 ธ.ค.2535
10174 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 60/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
10173 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 81/2541 ปลดข้าราชการตำรวจออกจากข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 12 ก.พ.2541
10172 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 82/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 16 ก.พ.2541
10171 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 407/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 16 ธ.ค.2535
10170 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 3/2535 ให้เพิมทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2193 ครั้ง] 02 ม.ค.2535
10169 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 2/2535 ให้เพิมทัณฑ์ข้าราขการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2169 ครั้ง] 02 ม.ค.2535
10168 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 256/2535 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 25 ส.ค.2535
10167 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 570/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 27 พ.ย.2541
10166 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 140/2535 เปลี่ยนแปลงและแก้ไขคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 06 พ.ค.2535
10165 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 389/2535 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [2 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 30 พ.ย.2535
10164 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 125/2535 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 23 เม.ย.2535
10163 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 155/2535 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 16 เม.ย.2535
10162 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 364/2541 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
10161 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 172/2535 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 24 มิ.ย.2535
10160 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 583/2541 ให้ข้าราชการตำรวจไหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 04 ธ.ค.2541
10159 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 90/2535 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 19 มี.ค.2535
10158 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 584/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 09 ธ.ค.2541
10157 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 386/2541 ว่ากล่าวตักเตือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 26 ส.ค.2541
10156 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 48/2535 ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 31 ม.ค.2535
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553